Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Transporter

En ophavsperson (transportgiver) kan frivilligt give et musikforlag (transporthaver) transport på sin udbetaling fra Koda og/eller NCB. Ved transportens indgåelse skal der indsendes en transporterklæring. Transporten skal noteres separat hos Koda og NCB. Transporten har en begrænset varighed på maksimalt 1 år ad gangen, dog med følgende undtagelse: Hvis transporten er etableret på baggrund af et forskud, som musikforlaget har betalt til ophavspersonen, er den ikke omfattet af grænsen for gyldighed på 1 år. 
 
Det er en forudsætning at transportgiver (ophavspersonen) er medlem af Koda, og at transporthaver (musikforlaget) er medlem af Koda eller et af Kodas udenlandske søsterselskaberDet er ligeledes en forudsætning, at forlaget mindst en gang om året giver ophavspersonen en status på inddækning (recoupment) af forskuddet. 
 
Transporten kan gælde hele ophavspersonens udbetaling eller en mere detaljeret transport af udbetaling for fx udvalgte værker, eller den kan være afgrænset til visse fremførelsesområder. 
 
Koda og NCB oplyser hele ophavspersonens indtjening til Skat – også den del, der er transport på. Forlaget og ophavspersonen skal i samråd sikre, at forskud ikke bliver skatteberegnet to gange. 

Se eksempel på en standard transporterklæring. Ordlyden skal tilrettes så den passer til formålet.

Forrige side                                                                                            Næste side