Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Transporter

En ophavsmand (transportgiver) kan frivilligt give et musikforlag (transporthaver) transport på sin udbetaling fra Koda og/eller NCB. Ved transportens indgåelse skal der indsendes en transporterklæring. Transporten skal noteres separat hos Koda og NCB. Transporten har en begrænset varighed på maksimalt 1 år ad gangen, dog med følgende undtagelse: Hvis transporten er etableret på baggrund af et forskud, som musikforlaget har betalt til ophavsmanden, er den ikke omfattet af grænsen for gyldighed på 1 år. 
 
Det er en forudsætning at transportgiver (ophavsmanden) er medlem af Koda, og at transporthaver (musikforlaget) er medlem af Koda eller et af Kodas udenlandske søsterselskaberDet er ligeledes en forudsætning, at forlaget mindst en gang om året giver ophavsmanden en status på inddækning (recoupment) af forskuddet. 
 
Transporten kan gælde hele ophavsmandens udbetaling eller en mere detaljeret transport af udbetaling for fx udvalgte værker, eller den kan være afgrænset til visse fremførelsesområder. 
 
Koda og NCB oplyser hele ophavsmandens indtjening til Skat – også den del, der er transport på. Forlaget og ophavsmanden skal i samråd sikre, at forskud ikke bliver skatteberegnet to gange. 

 

Forrige side                                                                                            Næste side