Transporter

En ophavsmand (transportgiver) kan frivilligt give et musikforlag (transporthaver) transport på sin udbetaling fra Koda og/eller NCB. Ved transportens indgåelse skal der indsendes en transporterklæring. Transporten skal noteres separat hos Koda og NCB. Transporten har en begrænset varighed på maksimalt 1 år ad gangen, dog med følgende undtagelse: Hvis transporten er etableret på baggrund af et forskud, som musikforlaget har betalt til ophavsmanden, er den ikke omfattet af grænsen for gyldighed på 1 år. 
 
Det er en forudsætning at transportgiver (ophavsmanden) er medlem af Koda, og at transporthaver (musikforlaget) er medlem af Koda eller et af Kodas udenlandske søsterselskaberDet er ligeledes en forudsætning, at forlaget mindst en gang om året giver ophavsmanden en status på inddækning (recoupment) af forskuddet. 
 
Transporten kan gælde hele ophavsmandens udbetaling eller en mere detaljeret transport af udbetaling for fx udvalgte værker, eller den kan være afgrænset til visse fremførelsesområder. 
 
Koda og NCB oplyser hele ophavsmandens indtjening til Skat – også den del, der er transport på. Forlaget og ophavsmanden skal i samråd sikre, at forskud ikke bliver skatteberegnet to gange. 

 

Forrige side                                                                                            Næste side