Reklamationer

Der er forskellige situationer, hvor I kan indsende en reklamation til Koda. Det kan fx være i følgende tilfælde: 

  • Hvis I savner afregning for en specifik fremførelse.
  • Hvis der er fejl i udbetalingen for et specifikt værk.
  • Hvis I er uenige i en værkregistrering.
Reklamationsfrister 

Jævnfør Kodas vedtægter er rettighedshaveres klage- og reklamationsfrist 36 måneder, regnet fra afregningstidspunktet. 

Læs eventuelt mere om de forskellige klage- og reklamationsmuligheder her. 

 

Forrige side                                                                                          Næste side