UP-lister

Information om udokumenterede værker bliver også kommunikeret til søsterselskaber via såkaldte UP-lister (Unidentified Performances). Dette sker fire gange årligt. En fremførelse bliver inkluderet i UP-listerne, hvis den ikke er blevet identificeret indenfor 9 måneder efter udgangen af det år, hvor beløbet er opkrævet. På samme måde sender søsterselskaber også UP-lister til Koda. 

Hvis de identificerede rettighedshavere på udokumenterede værker tilhører Koda, beholder Koda afregningsbeløbet og forsøger at skaffe dokumentation for resten af værket. Hvis de identificerede rettighedshavere tilhører et søsterselskab, forsøger Koda løbende at finde den korrekte dokumentation ved opslag i den internationale værkdatabase, CIS-Net, hvorefter vi kan opdatere vores egen værkdatabase. 

Hvis der er tale om et registreret, altså dokumenteret værk, men med enkelte uidentificerede rettighedshavere, så afregnes der til alle de identificerede rettighedshaverebåde danske og udenlandske. 

 

Forrige side                                                                                          Næste side