Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

UP-lister

Information om udokumenterede værker bliver også kommunikeret til søsterselskaber via såkaldte UP-lister (Unidentified Performances). Dette sker fire gange årligt. En fremførelse bliver inkluderet i UP-listerne, hvis den ikke er blevet identificeret indenfor 9 måneder efter udgangen af det år, hvor beløbet er opkrævet. På samme måde sender søsterselskaber også UP-lister til Koda. 

Hvis de identificerede rettighedshavere på udokumenterede værker tilhører Koda, beholder Koda afregningsbeløbet og forsøger at skaffe dokumentation for resten af værket. Hvis de identificerede rettighedshavere tilhører et søsterselskab, forsøger Koda løbende at finde den korrekte dokumentation ved opslag i den internationale værkdatabase, CIS-Net, hvorefter vi kan opdatere vores egen værkdatabase. 

Hvis der er tale om et registreret, altså dokumenteret værk, men med enkelte uidentificerede rettighedshavere, så afregnes der til alle de identificerede rettighedshaverebåde danske og udenlandske. 

 

Forrige side                                                                                          Næste side