Kodas FTP-server

Interesserede musikforlæggere kan få en adgang til en fælles forlagsmappe på Kodas FTP server. Her lægger vi med jævne mellemrum lister med ufuldstændige musikoplysninger, hvilket betyder, at der ikke kan ske en udbetaling for musikbrugen, før vi har modtaget bedre oplysninger.
Fra denne mappe kan I blandt andet downloade lister med ikke-dokumenterede værker (i Koda regi kaldet “status 4 værker”).

Hvis du ønsker adgang til FTP-serveren, så send en mail til publisher@koda.dk med emnefeltet FTP. 

På FTP-serveren vil du normalt finde ... 
  • Status 4 lister – det vil sige lister med uidentificerede værker, som er registreret i systemet på baggrund af musikrapportering, fra fx DR. Se mere nedenfor.
  • Manglende sætlister (“missing setlists”) – det vil sige udtræk over ufuldstændige sætlister fra koncertområdet.
  • Parkerede tracks (“parked tracks”) – en samlet liste over tracks, som ikke har fundet match med nogen værkregistrering i vores værkdatabase.
  • En AV-liste med titler på produktioner, som vi savner komplette cue sheets på (fra Tv, Bio, Video on Demand)

Du kan læse mere om de enkelte lister i det følgende. 

 

Forrige side                                                                                              Næste side