Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Koda Kultur

Koda Kultur er en ansøgningsportal til over 25 legater

Hvert år afsætter Koda op til 10% af nettoindtjeningen til kulturelle formål. Den del af Kodas virke kaldes Koda Kultur. De kulturelle midler skal blandt andet stimulere og understøtte skabelsen af ny musik. Via støtte til komponister, sangskrivere og musikforlag - i form af rejselegater, arbejdslegater, produktionsstøtte, netværksinitiativer og muligheden for internationalt samarbejde - geninvesteres en vis andel af Kodas indtægter på den måde i udviklingen af musiklivet.

Som medlem af Koda har både autorer og musikforlag mulighed for at søge støtte fra Kodas Kulturelle midler (enkelte legater kan også søges af organisationer eller personer, der ikke er medlem af Koda).

Musikforlæggernes ansøgningsrunder falder den 1. maj, den 1. september og den 18. december hvert år. Ansøgninger sker digitalt via Koda Kultur portalen. 

Musikforlæggere kan søge støtte og legater indenfor følgende puljekategorier: 

  • Koncerter
  • Messer og Udstillinger
  • Musikeksport
  • Uddannelse og Workshops
  • Rejselegat
  • PR og Markedsføring
  • Udgivelse

 

Forrige side                                                                                          Næste kapitel