Koda Kultur

Koda Kultur er en ansøgningsportal til over 25 legater

Hvert år afsætter Koda op til 10% af nettoindtjeningen til kulturelle formål. Den del af Kodas virke kaldes Koda Kultur. De kulturelle midler skal blandt andet stimulere og understøtte skabelsen af ny musik. Via støtte til komponister, sangskrivere og musikforlag - i form af rejselegater, arbejdslegater, produktionsstøtte, netværksinitiativer og muligheden for internationalt samarbejde - geninvesteres en vis andel af Kodas indtægter på den måde i udviklingen af musiklivet.

Som medlem af Koda har både autorer og musikforlag mulighed for at søge støtte fra Kodas Kulturelle midler (enkelte legater kan også søges af organisationer eller personer, der ikke er medlem af Koda).

Musikforlæggernes ansøgningsrunder falder den 1. maj, den 1. september og den 18. december hvert år. Ansøgninger sker digitalt via Koda Kultur portalen. 

Musikforlæggere kan søge støtte og legater indenfor følgende puljekategorier: 

  • Koncerter
  • Messer og Udstillinger
  • Musikeksport
  • Uddannelse og Workshops
  • Rejselegat
  • PR og Markedsføring
  • Udgivelse

 

Forrige side                                                                                          Næste kapitel