Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Internationale databaser

CIS-Net

CIS-Net står får Common Information System Network. CIS-Net er den internationale værkdatabase, som de fleste lande uploader deres nationale værker til. Værkerne kan derefter søges frem og downloades af søsterselskaber, i det omfang værkerne bliver brugt i udlandet.

Der er etableret en CIS-Net Rightsholder’s Acces for interesserede autorer og musikforlag. Adgang fås ved henvendelse til og via eget selskab. Er dit forlag interesseret i en forlagsadgang til CIS-Net, skal du sende en mail til [email protected] med emnefeltet “CIS-Net Adgang til XXX (forlagets navn)”.

 

CIS-AVI 

CIS-Net AVI, som er en del af CIS-NET, indeholder cue-sheet oplysninger, det vil sige AV produktioners hoveddata. Her kan I søge på cue-sheets / Filmtitler og se, hvilke(t) land(e)s forvaltningsselskaber, der har det, og hvem I skal kontakte for at få et eksemplar. 

Hvis dit forlag ønsker adgang til CIS-NET AVI, skal I sende en mail til [email protected] 

 

ISWC-Net

ISWC står for International Standard Work Code (ISO 15707: 2001). Via ISWC-systemet tildeles en unik, international identifikationskode til det enkelte musikværk, hvorefter værket vil kunne søges frem i ISWC-Net. Et unikt identifikationsnummer er til gavn for hele værdikæden – autorer, musikforlag, pladeudgivere, tv-stationer, sporingstjenester og ikke mindst alle de ophavsretsselskaber, der er medlemmer af CISAC. Det gør administrationen af rettigheder, identifikation af musikbrugen og udbetaling af royalties mere effektiv verden over.

ISWC identificerer helt konkret musikværker ved at sammenholde titler og ophavspersoner på det enkelte værk. Der kan kun tildeles ISWC nummer til et værk, hvis alle rettighedshavere er identificeret med IPI-nummer og andelene på værket er 100 % fordelt.

Der er offentlig adgang til ISWC-databasen på https://iswcnet.cisac.org/logon.do.

Et par søgefif:

Man kan kun benytte grundbestanden af det latinske/romerske alfabet. Undgå derfor specialtegn og –bogstaver. Du kan dog godt søge på ord med de danske Æ, Ø, Å.

Inde i databasen finder du en komplet User guide, øverst til højre.

Man kan ikke se hvilke musikforlag, der er på det enkelte værk, da det afhænger af hvilket territorium, der er tale om.

 

Forrige side                                                                                             Næste side