Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Forlaget skal selv registrere værkerne

Når et dansk forlag (som originalforlag) har indgået aftale med en ophavsperson (dansk eller udenlandsk), er det forlagets ansvar at registrere hvilke værker, de har indgået forlagsaftale på. Koda og NCB udbetaler kun andele til et forlag, når værket er registreret af forlaget selv. 
 
Når et forlag registrerer et nyt værk hos Koda, vil ophavspersonerne automatisk få en besked om det nye værk via deres profil på Mit Koda. Har ophavspersonerne selv tidligere registreret værket, vil de også automatisk modtage besked om, at værket nu er registreret med andel til forlaget. 
 
Når et dansk forlag (som originalforlag) indgår aftaler med udenlandske subforlag, skal originalforlaget oplyse det til Koda ved at udfylde en Koda aftaleblanket og sende den til [email protected], så vi får de nødvendige oplysninger. 

Når et dansk forlag (som subforlag) har indgået aftale med et udenlandsk forlag om at varetage interesserne for Danmark eller fx for hele Norden, er det det danske subforlags ansvar at registrere værkerne hos Koda. Husk at der først skal indsendes en aftaleblanket, før du registrerer de enkelte værker. 
 
Koda sørger dernæst for at de registrerede forlagsværker bliver gjort tilgængelige i den internationale værkdatabase CIS-Net (Common Information System), som stort set alle forvaltningsselskaber i verden har adgang til.  

 

Forrige side                                                                                           Næste side