Metoder til værkregistrering

Der er forskellige måder at registrere sine værker:

  • Originalforlagte værker registreres via Mit Koda, ét værk ad gangen. Der findes en kopi funktion i modulet.
  • Subforlagte værker er ofte en del af et helt katalog med samme aftalebetingelser og registreres derfor i et af de formater, der er beregnet til masseregistrering af værker: Excel eller CWR2 (se mere i afsnittet Selvbetjening).
  • Hvis det drejer sig om mere end 200 værker ad gangen, er det et krav, at også originalforlagte værkregistreringer sker samlet i et masseregistreringsformat.

Du kan læse mere om, hvordan I konkret registrerer værker under Selvbetjening.

 

Forrige side                                                                                                Næste side