Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Rapporteringsgrundlag

I det følgende vil vi kort gennemgå de tre overordnede typer af rapporteringsgrundlag, som Koda anvender, når indtægter skal fordeles til rettighedshaverne.   

Fuldt rapporteringsgrundlag  

Fuld rapportering er til enhver tid Kodas foretrukne type rapporteringsgrundlag, som anvendes på alle områder, hvor det er praktisk muligt og ressourcemæssigt forsvarligt. Denne rapporteringsform indebærer, at musikbrugeren rapporterer det fulde musikbrug i et af Koda godkendt rapporteringsformat. Koda har som udgangspunkt aftaler om fuld rapportering fra alle større kunder indenfor områderne TV, Radio, Koncert og Online.   

Hvis der er tale om en film-/seriebaseret platform, kan Koda også godtage fuld rapportering på film- eller serietitel-niveau. Det vil sige streamingtjenesten rapporterer hvilke film og serier, der ligger på platformen, hvorefter hele fladen bliver identificeret ved kobling til cue sheets. 

Der kan forekomme tilfælde, hvor mangler i rapporteringen fra musikbrugeren betyder, at specifikke fremførelser ikke er repræsenteret i rapporteringen. Hvis Koda gøres opmærksom på den type mangler, bliver henvendelserne behandlet som en reklamation.

Stikprøve-grundlag 

På områder, hvor det ikke er muligt for musikbrugere at levere fuld rapportering, kan en statistisk repræsentativ stikprøve lægges til grund for udbetalingen. Nogle musikbrugere anvender meget store mængder musik, men har kun et begrænset antal lyttere og har ikke økonomiske ressourcer til at registrere og rapportere alle musikværker. I disse tilfælde tilbyder Koda, at musikbrugeren kan rapportere en stikprøve, som eksempelvis dækker en måneds forbrug i stedet for et helt år.   

Når der indgås en aftale om stikprøve-rapportering tilstræber Koda altid højest mulig repræsentativitet og statistisk validitet indenfor rammerne af, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for musikbrugeren. 

Analogisk rapporteringsgrundlag 

På områder hvor det hverken er muligt at indhente fuld rapportering eller stikprøve-rapportering, fordeles indtægterne på baggrund af et analogisk rapporteringsgrundlag fra et tilsvarende udbetalingsområde. Det sker eksempelvis på nogle af baggrundsområderne, hvor Kodas indtægter fx udgøres af mange mindre butikker, såsom frisører eller barer, som anvender musik uden mulighed for at rapportere det specifikke forbrug.   

I den slags tilfælde grupperes indtægterne ud fra typen af musikbrug, hvorefter man genbruger rapporteringsgrundlag fra et eller flere områder med fuld rapportering, hvor musikforbruget vurderes til at være repræsentativt. 

 

Forrige side                                                                                           Næste side