Fordelingsplan

Den endelige udbetaling beregnes dels på baggrund af de indgåede aftaler med Kodas kunder og efter den fordelingsplan, som godkendes på Kodas årlige generalforsamling. Fordelingsplanen følger også en EU-harmoniseret lovgivning og en række internationale aftaler om brug af musik. 

Der er en række faktorer, der spiller ind, for hvordan der udbetales for den enkelte musikbrug. Den endelige udbetaling afhænger fx af hvornår musikken er brugt (primetime, dag eller nat), spilletid, antal lyttere, kanal, m.m. 

Overordnet kan hele rapporteringsprocessen koges ned til følgende regel: Beløb fordeles inden for det område, hvor de er optjent. Det vil sige vederlag som er indtjent på ét område skal fordeles ud fra et repræsentativt rapporteringsgrundlag inden for samme område. 

Som det fremgår af Kodas generelle politik for fordeling, skal det rapporteringsgrundlag, som lægges til grund for fordelingen, være repræsentativt og primært baseret på 100% rapportering af den fremførte musik.  

 

Forrige side                                                                                                Næste side