Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Fordelingsplan

Den endelige udbetaling beregnes på baggrund af betalingen fra Kodas kunder samt i henhold til Kodas fordelingsplan. Kodas principper for fordeling, som er grundlaget for udformningen af Kodas fordelingsplan, godkendes på Kodas årlige generalforsamling. Fordelingsplanen følger i øvrigt en EU-harmoniseret lovgivning, samt regler og retningslinjer fastsat af den internationale sammenslutning af kollektive forvaltningsselskaber, CISAC. 

Der er en række faktorer, der har indflydelse på, hvordan der udbetales for den enkelte musikbrug. Den endelige udbetaling afhænger fx af hvornår musikken er brugt (primetime, dag eller nat), spilletid, antal lyttere, kanal, m.m. For On Demand-brug online er antallet af streams desuden en væsentlig fordelingsfaktor. 

Kodas fordeling af rettighedsvederlag følger dette grundlæggende princip: Beløb fordeles inden for det område, hvor de er optjent. Det vil sige, at vederlag som er indtjent på ét område skal fordeles ud fra et rapporteringsgrundlag inden for samme område.  

Som det fremgår af Kodas generelle politik for fordeling, skal det rapporteringsgrundlag, som lægges til grund for fordelingen, være repræsentativt og primært baseret på 100% rapportering af den fremførte musik.   

 

Forrige side                                                                                                Næste side