Rapportering

Den musikrapportering, som Koda modtager, indeholder oplysninger om den musik, der er spillet offentligt, fx på tv, i radio eller til koncerter. Rapporteringen kommer først og fremmest fra Kodas kunder – det kan være en koncertarrangør, Tv-station eller en lokalradio - og informerer om hvilke musiktitler, kunden har anvendt.  Yderligere indeholder rapporteringen forbrugsoplysninger pr titel, fx spilletider eller antal streams, samt angivelse af metadata, fx artist, komponist og tekstforfatter. Desuden kan rapporteringen i visse tilfælde også specificere typen af musikbrug, fx om musikken er spillet live eller om der er tale om en jingle. Rapporteringen bruges som grundlag for den endelige udbetaling til rettighedshaverne. 

 

Tilbage til oversigt                                                                                   Næste side