Behandling af rapportering (match af værker)

De rapporterede musikværker matches op mod Kodas værkdatabase, i daglig tale kaldet “ICE”.

ICE værkdatabasen indeholder værkoplysninger om procentfordelingen mellem de enkelte rettighedshavere, og den efterfølgende udbetaling sker på baggrund af dette match til det enkelte værk. Værkdatabasen repræsenterer cirka 27 millioner musikværker (tal fra sept. 2020) og opdateres kontinuerligt med nye værkregistreringer. 

På flere audiovisuelle områder modtages rapporteringen på filmtitel-niveau og matches efterfølgende mod Kodas database med cue sheets. Et cue sheet er en liste over de værker, som er anvendt i en av-produktion med angivelse af værkernes varigheder. Kodas cue-database indeholder mere end 300.000 forskellige cue sheets til film og serier (tal fra sept. 2020).

Databasen opdateres løbende med cue sheets hentet fra blandt andet det internationale CIS-AVI og fra tv-stationer og produktionsselskaber. 

 

Forrige side                                                                                          Næste kapitel