Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Behandling af rapportering (match af værker)

De rapporterede musikværker matches op mod Kodas værkdatabase, i daglig tale kaldet “ICE”. ICE værkdatabasen indeholder de værkoplysninger fx procentfordelingen mellem rettighedshavere - som i sidste ende afgør, hvad der bliver udbetalt til de enkelte rettighedshavere. Værkdatabasen repræsenterer cirka 27 millioner musikværker (tal fra sept. 2020) og opdateres kontinuerligt med nye værkregistreringer.  

På flere audiovisuelle områder modtages rapporteringen på film-/serietitel-niveau og matches efterfølgende mod Kodas database med cue-sheets. Et cue sheet er en liste over de værker, som er anvendt i en av-produktion med angivelse af værkernes varigheder. Kodas cue-database indeholder mere end 300.000 forskellige cue sheets til film og serier (tal fra sept. 2020). Databasen opdateres løbende med cue sheets hentet fra blandt andet det internationale CIS-AV Index og fra tv-stationer og produktionsselskaber. 

 

Forrige side                                                                                          Næste kapitel