Behandling af rapportering (match af værker)

De rapporterede musikværker matches op mod Kodas værkdatabase, i daglig tale kaldet “ICE”. ICE værkdatabasen indeholder de værkoplysninger fx procentfordelingen mellem rettighedshavere - som i sidste ende afgør, hvad der bliver udbetalt til de enkelte rettighedshavere. Værkdatabasen repræsenterer cirka 27 millioner musikværker (tal fra sept. 2020) og opdateres kontinuerligt med nye værkregistreringer.  

På flere audiovisuelle områder modtages rapporteringen på film-/serietitel-niveau og matches efterfølgende mod Kodas database med cue-sheets. Et cue sheet er en liste over de værker, som er anvendt i en av-produktion med angivelse af værkernes varigheder. Kodas cue-database indeholder mere end 300.000 forskellige cue sheets til film og serier (tal fra sept. 2020). Databasen opdateres løbende med cue sheets hentet fra blandt andet det internationale CIS-AV Index og fra tv-stationer og produktionsselskaber. 

 

Forrige side                                                                                          Næste kapitel