Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas forlagsservice

Som forlagsmedlem hos Koda har du adgang til en række services, som du kan læse mere om på denne side. 

Forlagskursus  

Til interesserede forlagsmedlemmer, nye som gamle, tilbyder vi løbende muligheden for at komme ind på Koda til en individuel gennemgang af nogle af de grundlæggende ting, vi beskæftiger os med. Forlagskurset giver mulighed for at få sat ansigt på de kontaktpersoner hos Koda, der er mest relevante at kende, og kan ses som et supplement til informationerne her på hjemmesiden. 

Forlagsforum 

Fire gange om året afholder vi et møde i forlagsforum på Koda. Det er åbent for alle interesserede musikforlæggere. På møderne deltager også relevante Koda medarbejdere og typisk også en NCB-repræsentant. 

På forlagsforum udveksler vi gensidig information og drøfter aktuelle og relevante emner, som fx: 

  • De aktuelle udbetalinger og eventuelle ændringer i årets fordelingsplan 
  • Aftaler med de digitale musiktjenester (YouTube, Spotify, Wimp, YouSee, m.fl.) 
  • Igangværende forhandlinger med storkunder 
  • Udvikling af nye systemer 
  • AV-problematikker 
  • Dansk musik i udlandet 
  • CISAC-projekter 
  • EU-direktiver 

Ud over at holde sig opdateret på Kodas og NCBs kerneforretning og drift, er forlagsforum også en god mulighed for at få sat ansigt og navn på centrale Kodamedarbejdere, samt møde de øvrige musikforlæggere. 

Invitation til forlagsforum 

Skriv til [email protected], hvis du er forlagsmedlem af Koda og gerne vil have sendt en invitation til møderne i Forlagsforum. Du kan også få tilsendt referatet fra vores sidste møde, hvis du er interesseret i at vide lidt mere om indholdet af møderne. 

Arbejdsgrupper 

Som sideskud på forlagsforum, har vi etableret nogle arbejdsgrupper. Interesserede musikforlæggere kan til hver en tid tilmelde sig, og her få mere at vide om fx dokumentationsspørgsmål, herunder AV-problematikker og afregningsspørgsmål, eller systemudvikling på Mit Koda. Har man lyst til at deltage i enten dokumentationsgruppen eller Mit koda arbejdsgruppen, så kan man sende en mail til [email protected]. 

 

Forrige side                                                                                                Næste side