Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Musikforlæggerne i Danmark

Det er værd at vide, at man som dansk musikforlagefter en periode med aktivitet, kan søge optagelse i foreningen Musikforlæggerne.  

Musikforlæggerne i Danmark, i daglig tale Musikforlæggerne, er en forening af professionelle musikforlag i Danmark. Musikforlæggerne er repræsenteret i de ledende organer i Koda og Copydan, og foreningen er medlem af Nordisk Musikforlægger Union og af International Confederation of Music Publishers (ICMP).  

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser og at fremme et loyalt og kollegialt samarbejde mellem medlemmerne. 

Som medlem kan optages professionelle, seriøst arbejdende musikforlag, som af foreningen anses for at drive almindelig musikforlagsvirksomhed. Du kan læse mere om Musikforlæggerne og optagelseskravene på Musikforlæggernes hjemmeside. 

Musikforlæggernes rapport fra 2019 

Musikforlæggerne udgav i november 2019 en rapport udfærdiget af Seismonaut, om musikforlæggeres rolle som bindeled mellem komponister, sangskrivere og det kommercielle marked. Rapporten ridser musikforlæggernes arbejde op gennem cases og analyser og viser, hvordan der arbejdes på tværs af alle genrer, og i den rolle er værdiskabende i musikkens kommercielle økosystem. 

Musikforlæggernes rapport kan læses herMusikforlæggerne - bindeleddet mellem sangskrivere, komponister og marked 

Codes of Conduct 
Musikforlæggernes interne Code of Conduct 

Musikforlæggerne har udarbejdet en intern Code of Conduct, som alle foreningens medlemmer følger. Den kan læses på Musikforlæggernes hjemmeside: Code of Conduct for Musikforlæggernes medlemmer. 

Code of Conduct i forbindelse i musikforlagsaftaler 

Code of Conduct i forbindelse med Musikforlagsaftaler er resultatet af et samarbejde mellem Musikforlæggerne og komponistforeningerneDJBFA, DKF og DPA. Dokumentet indeholder en række anbefalinger til udfærdigelse af en musikforlagskontrakt/musikforlagsaftale mellem ophavsperson og musikforlag, med henblik på at sikre at alle parter er indforstået med, hvad god aftalepraksis på området indebærer. Mere om kontrakter i det følgende. 

 

Forrige side                                                                                         Næste kapitel