Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Niels Mosumgaard, bestyrelsesformand

Formandens beretning

Det har være endnu et minderigt år i Kodas lange liv. Vi befinder os midt i en af de helt afgørende perioder for forvaltning af rettigheder, hvor streaming og digitalisering og fri konkurrence sætter helt nye spilleregler, og hvor lovgivninger skal ændres og opdateres for at passe til en ny tid. Så tempoet er højt.

Den helt særlige milepæl i 2017 var selvfølgelig, at forretningen rundede en milliard kroner i omsætning. Det er værd at fejre, også selvom det også skyldtes et efterslæb flere steder fra. For det viser os, at Koda er der, hvor Koda skal være for de rettighedshavere, hvis værker vi har ansvaret for. At Koda udvikler sig og er en sund forretning.

Et enormt arbejde lå bag implementeringen af det direktiv, vi har talt om i så mange år. Vi var i god tid og havde nye vedtægter klar til generalforsamlingen i april. Det betød et enestående stort fremmøde i Den Sorte Diamant og mange interesserede og kvalificerede kandidater til de ledige poster i bestyrelsen, hvor vi fik tre nye autorer og to nye forlæggere ind. Tak til alle, der stillede op.

Vi fik lavet nye rammer for de kulturelle midler. Det betyder blandt andet, at alle Kodas medlemmer nu kan søge støtte til skabelse af ny musik. Vi arbejder stadig på at gøre systemet enklere og mere klart. En af de afgørende ting vi har fokuseret på i bestyrelsen har været at få Kodas strategi til at komme klarere til udtryk gennem de kulturelle midler og med det også at give Koda en tydeligere afsenderrolle. 

Den gennemsigtighedsrapport, som alle forvaltningsselskaber skal aflevere efter det nye direktiv, krævede en kæmpe indsats fra Kodas administrations side. Koda var det første forvaltningsselskab, der lavede den, så der var ikke nogen eller noget at læne sig op ad. Resultatet blev et gedigent stykke arbejde, som mange andre forvaltningsselskaber nu bruger som inspiration til, hvordan de nye krav om transparens kan imødekommes.

Gennemsigtighedsrapporten er et vindue som verden kan kigge ind gennem og også et vindue, vi kan kigge ud på verden fra, og sammenligne os selv med andre. Det er på den måde, vi som rettighedshavere får øje på, om vores forvaltningsselskab er det rigtige for os og vores musik. Og med milliarden rundet er der ingen tvivl om, at Koda har fat i noget rigtigt, også i den nye verden.

For selvom det for den enkelte kan føles svært og indimellem opleves som om den nye streaming økonomi trækker tæppet væk under vores arbejde, og selvom vi er blevet mange flere om at dele de nye indtægter, så er det helt afgørende, at vi er samlet i et selskab, der har forstået, hvad det vil sige at være en del af et marked med en meget skarp konkurrence og som forholder sig til det som en forretning.

Det er vigtigt, at Koda har så stort et repertoire med i posen som muligt, når der skal indgås aftaler. Og for at kunne fastholde et stort repertoire skal rettighedshaverne have en oplevelse af, at Koda virkelig gør noget for dem. At der er klare rammer for aftaler og distribution af pengene, så alle forstår, hvordan de løber gennem systemet. Både i bestyrelsen og i administrationen har vi en klar forståelse af, at Koda også er en it-virksomhed, og en virksomhed, der hele tiden skal udvikle sig.

På bestyrelsens vegne vil jeg slutte med at skrive, at vi er stolte over årets resultat, men at vi også godt ved, det ikke kommer af sig selv. Så direktionen og alle Kodas medarbejde skal have en stor tak for årets indsats. Og tak til alle medlemmer for enestående engagement og nysgerrighed.

 

Niels Mosumgaard, bestyrelsesformand

Kodas bestyrelse pr. 27. april 2017

Fra venstre på gulvet: Jens Visby (medarbejderrepræsentant), Frans Bak , Susi Hyldgaard (formand i DJBFA), Peter Littauer - Musikforlæggerne, Niels Marthinsen - DKF, Niels Mosumgaard (formand i Koda og DPA) og Niels Rønsholdt (næstformand i Koda).

Fra venstre på trappen: Bent Sørensen (formand i DKF), Ole Dreyer Wogensen (næstformand i Koda og formand for Musikforlæggerne) og Søren Winding. 

 

 

 

<< Læs forrige artikel                                                                      Læs næste artikel >>

 

... så er det helt afgørende, at vi er samlet i et selskab, der har forstået, hvad det vil sige at være en del af et marked med en meget skarp konkurrence og som forholder sig til det som en forretning.

Niels Mosumgaard, bestyrelsesformand

Udvikling over 10 år

Antal medlemmer

Medlemmer i tusinder

Udvikling over 10 år

Antal værker i Kodas database

Værker i millioner