Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Anders Lassen, direktør

Direktørens beretning

Runde tal har deres egen, indbyggede magi. Derfor var det en stor dag i Koda, da det gik op for os, at vi i 2017 ville runde en milliard i omsætning.

Det sker ganske vist på en lidt billig baggrund: I to år har vi ikke kunne blive enige med de andre organisationer i Copydan-samarbejdet om, hvordan en række nye indtægter skulle fordeles. Men i 2017 blev vi endelig enige, og det betød, at vi fik en "ketchup-effekt”, hvor penge fra tidligere års tv-distribution kom til udbetaling.

Men selv uden denne efterbetaling ville Koda have haft en pæn fremgang. Det går nemlig godt for indtægterne. For er par år siden besluttede vi at satse ekstra ressourcer på at indhente penge fra udlandet og på at få vores markedsområde (hoteller, restauranter, cafeer med mere) til at vokse. Begge dele er lykkedes, så vi i dag har rekord-omsætning på begge områder. Det er en stor arbejdsindsats fra både medarbejdere og ledere, der har båret frugt.

Vi er dog meget bevidste om, at det ikke er alle, der har del i denne fremgang. Når det for eksempel gælder streaming, så er der rigtig mange, der ikke tjener noget af betydning på dette nye område. På den anden side er det dog også en myte, at ingen tjener noget. I 2017 var der næsten 500 medlemmer, der fik over 10.000 kroner og omkring 30, der fik en kvart million i gennemsnit. Men vi har et problem, der skal løses politisk – det vil jeg vende tilbage til sidst i denne beretning.

Sidste år søsatte vi et arbejde, der skal sørge for, at pengene kommer hurtigere ud til vores medlemmer. 'Perform Sunday, paid Monday' er arbejdstitlen. Målet er at nå ned på så kort tid som overhovedet muligt fra fremførelse til udbetaling. Når det er et mål for os, så er det fordi vi fra vores store rettighedshavere hører, at det er et vigtigt punkt for dem. Samtidig får vi jo i dagens rentemiljø ikke nogen forrentning af de penge, vi opbevarer, inden de skippes afsted, så der er kun gode argumenter for, at pengene ligger bedre i vores medlemmers lommer end i Kodas.

At nå noget så ambitiøst kræver en ombygning af alle vores systemer. Heldigvis har vi et glimrende samarbejde med vores partnere i TONO og Teosto, så vi både kan deles om udgifterne og trække på specialister i hinandens selskaber.

2017 blev også året, hvor NCB’s fremtid blev afgjort. Efter et langt og grundigt forarbejde besluttede NCB’s bestyrelse, at de ville bede Koda om at overtage driften af NCB fremover. Derfor sidder NCB’s ansatte i dag i Kodas lokaler, mens NCB’s bestyrelse og juridiske 'skal' er uforandret. Målet er, at denne løsning vil gøre, at vi kan nedbringe omkostningerne i NCB, men stadig fastholde et fornuftigt serviceniveau i takt med, at omsætningen på det mekaniske område falder.

På det politiske område har året budt på en fortsat kamp mod de grundlæggende uretfærdigheder, som transformationen til online-distribution har skabt. Helt grundlæggende er problemet, at denne udvikling har frataget skaberne kontrollen med deres indhold. Først ved at fildeling og pirat-tjenester blev udbredt og alment accepteret. Og dernæst ved at tjenester, som YouTube og Facebook under dække af 'Safe Harbor'-lovgivningen, har kunnet undgå at betale en fair pris for rettighederne.

For hvad er en "fair pris"? Ja, det er en pris, begge parter er enige om. Både køber og sælger af en vare skal kunne sige nej til en handel – ellers er den ikke fair. Sagen er bare, at pirateriet og misbruget af 'Safe Harbor'-lovgivningen har frataget os muligheden for at sige nej. Det har skabt en helt urimelig prisdannelse på det digitale område og det presser priserne ned – også for de abonnementsbaserede tjenester som for eksempel Spotify og Apple Music.

Derfor arbejdede Koda også i 2017 intensivt, både i EU og herhjemme, for at få dette lavet om. Det er helt afgørende for at vi får skabt et digitalt marked, hvor dem, der laver det indhold, der skaber en stor del af trafikken på internettet, får en fair del af den værdi, deres indhold skaber.Anders Lassen, direktør

 

 

 

<< Læs forrige artikel                                                                      Læs næste artikel >>

 

 

 

 

Kodas samlede indtægter

I millioner kroner

Kodas omkostninger

I millioner kroner

Kodas administrationsprocent

I procent