Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Vigtig orientering til Kodas medlemmer

Kodas generalforsamling afholdes som planlagt den 25. april, men der skal ikke stemmes om nye vedtægter.

Som vi tidligere har orienteret om her på siden, har vi arbejdet med en særdeles stram tidsplan omkring behandlingen af det udkast til nye vedtægter, som efter planen skulle have været til afstemning på Kodas generalforsamling 25. april.

Kulturministeriet har netop meddelt, at de ikke når frem til en godkendelse af eller tilbagemelding på bestyrelsens udkast til vedtægter inden den 11. april, som var fristen herfra, hvis Kodas medlemmer skulle have en chance for at kunne nå at orientere sig i materialet inden generalforsamlingen.

Det betyder, at vi ikke kan stemme om nye vedtægter d. 25. april.

Der afholdes generalforsamling som planlagt, og med undtagelse af afstemningen omkring vedtægter, er dagsordenen uændret.

  1. Beretning om årets virksomhed
  2. Fremlæggelse af det årlige regnskab
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  4. Valg af revisorer
  5. Eventuelt.

Omkring dagsordenspunktet ”Valg af bestyrelsesmedlemmer” er det dog vigtigt at pointere, at de tre autorer, der vælges ind i bestyrelsen d. 25. april, kun vælges for ét år.

Vi håber fortsat at se rigtig mange af jer til generalforsamlingen d. 25. april