Vedtægtsændring

Indkaldelse til Kodas generalforsamling vil ikke længere ske skriftligt - det står klart, efter Koda i dag har afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste væsentlige punkt på dagsordenen var endelig vedtagelse af forslaget om at ændre vedtægternes regler for indkaldelse til generalforsamling.

Forslaget, der blev enstemmigt vedtaget, betyder, at indkaldelse til Kodas generalforsamlinger fremover vil ske på Kodas hjemmeside og i mindst to landsdækkende aviser. Indkaldelse vil dermed ikke længere ske skriftligt, men administrationen har dog forpligtet sig til at sende indkaldelser med post til de medlemmer, der henvender sig med ønske herom.”