Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Vedtægtsændring

Indkaldelse til Kodas generalforsamling vil ikke længere ske skriftligt - det står klart, efter Koda i dag har afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste væsentlige punkt på dagsordenen var endelig vedtagelse af forslaget om at ændre vedtægternes regler for indkaldelse til generalforsamling.

Forslaget, der blev enstemmigt vedtaget, betyder, at indkaldelse til Kodas generalforsamlinger fremover vil ske på Kodas hjemmeside og i mindst to landsdækkende aviser. Indkaldelse vil dermed ikke længere ske skriftligt, men administrationen har dog forpligtet sig til at sende indkaldelser med post til de medlemmer, der henvender sig med ønske herom.”