Værdien af afspilning på DAB er steget

Når næste Koda udbetaling kommer d. 16. september er der godt nyt for den del af vores medlemmers afregning, der vedrører afspilninger på DAB.

Opgørelsen fra DR DAB for 2015 viser nemlig en markant stigning i værdien pr. afspilning på hele 69%, svarende til 7,20 kr pr. minut – mod 4,25,- kr. pr. minut i 2014.

Stigningen er først og fremmest et resultat af, at der er kommet flere lyttere på DAB.  Men også ændringer i DAB kanalernes profil spiller ind. Hvor DR DAB´s andel af den samlede radiopulje i 2014 udgjorde 23%, steg den i 2015 til 34%. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at afregningsniveauet for afspilninger på DAB igennem flere år har været kilde til frustration for mange medlemmer – og at der ligeså længe har været arbejdet med en revurdering af de gældende afregningsparametre for afspilninger påhenholdsvis DAB og FM. De nye tal er således godt nyt for udbetalingen for DAB, mens afregningen for afspilning på FM er faldet fra 36 kr. per minut i 2014 til 29 kr. per minut for musik i dagtimerne i 2015 (15 kr. per minut i nattetimerne).

September udbetalingen finder sted 16. september.