Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Useriøs journalistik fra Politiken

Det er useriøs journalistik, når Politiken bruger et citat som en overskrift, der ukritisk fremstiller Koda som nogle gangstere

Politiken har i går bragt en artikel med overskriften ”Kaffebarejer: Koda er nogle gangstere”. Udsagnet kommer fra cafeejeren Ricco Sørensen, der oplevede, at fogeden tog et anlæg ned i en sine kaffebarer for flere år tilbage. At der er tale om en årgammel episode, er journalisten ifølge Ricco Sørensen, fuldt ud klar over. Dette fremgik ingen steder i den oprindelige version af artiklen, der blev publiceret i går. Derfor mener vi, det er usagligt at gøre dette enkle udsagn, der referer til en episode for mange år siden, til en overskrift.

Først og fremmest er vi kede af kritikken, og vi kan på ingen måde genkende den. Vi er utroligt opmærksomme på at være et ordentligt Koda. Vores besøg er ment som oplysende og venlige besøg, og der er ikke nogen fra Koda, der kommer ud og truer med sanktionsmuligheder. Vi kommer ud med brochurer, der informerer om, hvordan reglerne er, og hvordan musik kan skabe merværdi for ens forretning. Men hvis der er nogen, der oplever det anderledes, vil vi selvfølgeligt opfordre dem til at kontakte os, så vi kan tage en dialog om det.

En yderste konsekvens

Som det fremgår tydeligt længere nede i Politikens artikel, er det at tage et anlæg ned en mulighed, vi har i yderste konsekvens, hvis en kunde efter gentagne korrespondancer kategorisk nægter at betale for den musik, som han eller hun bruger. Derfor er det yderst kritisabelt, at Politiken tager udgangspunkt i, at det er det, der sker. Det er selvfølgeligt en mere opsigtsvækkende vinkel, men set i lyset af, hvordan Kodas procedurer rent faktisk er, mener vi, det er unfair og helt uacceptablet at kalde os gangstere på den baggrund.

Normal procedure

Normal procedure er, at nyåbnede butikker modtager et brev med information om, at hvis de bruger musik, så skal de betale til Koda for brugen af denne musik. Såfremt vi ikke modtager et svar fra butikken, kan en konsulent efter et stykke tid komme forbi butikken og fortælle om vilkårene for brugen af musik i en cafe. Hvis vi oplever, at en kunde bliver ved med at bruge musik uden at ville indgå en aftale om betaling, kan sagen som så mange andre sager om manglende betaling, til sidst - efter gentagne henvendelser - overgå til inkasso. Nægter butiksejeren fortsat at betale for brugen af musik, kan vi i yderste konsekvens få fogedens tilladelse til at få fjernet musikanlægget – på samme måde som et energi-firma i sidste instans får lukket for strømmen hos en kunde, der misligholder sit kundeforhold i ekstrem grad.

Musik har en værdi

Selvom vi ikke kan kende det billede, Politiken maler af vores metoder, så holder vi selvfølgeligt fast i, at cafeejere og restauratører skal betale for den musik, de bruger. Vi holder også fast i at have et opsøgende arbejde i forbindelse med nyåbnede cafeer og restauranter. For musik skaber en værdi, og den værdi skal de komponister og sangskrivere- vores medlemmer - der står bag musikken, have en betaling for.

'Kommenter' eller 'Synes godt om' på Kodas Facebook-profil

Læs Politikens artikel her