Tve-værker længere leve!

Ny eu-lovgivning om udvidelse af beskyttelsestiden for tve-værker

Tve-værker er musikværker, hvor en komposition og en tekst kombineres til et nyt musikalsk værk. Nye regler fra eu forlænger nu beskyttelsestiden for nogle af disse tve-værker. De musikværker, der får glæde af de nye regler er musikværker, hvor musikdelen og tekstdelen er skrevet samtidig og specifikt for hinanden. Komponisten og tekstforfatteren har altså haft det samme mål: at skabe et musikværk i fællesskab.

Dansk implementering
Den 17. april 2013 blev der i Folketinget vedtaget en ny eu-lovgivning, som udvider beskyttelsestiden for den slags tve-værker, hvor musikdelen og tekstdelen er skrevet specifikt for hinanden. Normalt ville rettighederne udløbe separat for musikdelen og tekstdelen, når der er gået 70 år efter hver af ophavsmændenes dødsår. Efter de nye regler er tve-værkernes beskyttelsestid ændret til 70 år efter dødsåret for den længstlevende ophavsmand; komponist eller tekstforfatter.

Lovgivningen, som trådte i kraft per 1. november 2013, bevirker at der vil ske en genoplivning af værksandele på eksisterende delvis frie tve-værker - dvs. værker, hvor musik og tekst er skabt specifikt til hinanden, men hvor fx musikdelen er beskyttet, mens tekstdelen er fri. I praksis kunne dette komme på tale, når der allerede er gået 70 år efter dødsåret for fx komponistens dødsår, men der endnu ikke er gået 70 år efter dødsåret for fx tekstforfatteren. I dette tilfælde, ville komponistens rettigheder blive genoplivet. Genoplivningen finder som nævnt kun sted hvis værkerne oprindeligt er skrevet specifikt for hinanden. Reglerne finder kun anvendelse fremadrettet og berører dermed ikke udnyttelser, der har fundet sted før lovens ikrafttræden.

Håndtering i praksis
Koda er i øjeblikket i gang med at identificere omfanget af berørte værker, samt analysere behovet for at tilrette værkdata og systemer. Samtidig bliver der tænkt i,  hvordan vi fremover håndterer registreringen af berørte værker, både nytilkomne og eksisterende, og hvordan vi mest hensigtsmæssigt koordinere og udveksler informationerne med vore udenlandske forvaltningsselskaber. 

I den forbindelse vil vi gerne opfordre til, at man retter henvendelse til os på skj@koda.dk, såfremt man mener at have rettigheder til/repræsentere rettigheder til tve-værker, hvor tidligere frie andele bør genbeskyttes med henvisning til den udvidede beskyttelsestid.