Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Fra den 28. februar 2019 overgår Koda fra kvartalsvise til månedlige udbetalinger.

Turbo på udbetalingerne fra 2019

Fra begyndelsen af næste år sættes der ekstra turbo på Kodas udbetaling til medlemmer og forlag. En fast månedlig udbetaling er led i en ny strategi og del af et større teknologisk tigerspring ind i fremtiden.

I begyndelsen af det nye år vil Koda overgå fra kvartalsvis til månedlig udbetaling på alle de poster, der er færdigbehandlet. Det vil sige så snart musikbrugen er indrapporteret, matchet med et værk og data er kvalitetssikret.

Ændringerne bliver indført i etaper i løbet af 2019. Først på året udruller Koda månedlig udbetaling for musik spillet på udvalgte tv- og radiokanaler samt musik spillet i udlandet. Senere følger udbetaling for koncerter og baggrundsmusik. Dermed vil Koda løbende overgå til månedlig udbetaling på flere og flere områder.

Ideelt set skal vi på sigt gerne kunne udbetale dagen efter et stykke musik er blevet spillet - Jens Juel Andersen

 

Tryk på speederen

Hvor der i dag typisk går omkring syv måneder fra musik er fremført til et medlem modtager sin udbetaling, vil der fremover typisk være under to måneder mellem fremførelse og udbetaling. På koncertområdet vil der med tiden kunne gå helt ned til et par uger fra koncerten er afholdt, til pengene lander på medlemmets konto.

I fremtiden sættes der yderligere tryk på udbetalingsspeederen, fortæller Kodas rapporterings- og afregningschef Jens Juel Andersen: ”Vores mål er, at vi skal endnu længere ned. Ideelt set skal vi på sigt gerne kunne udbetale dagen efter et stykke musik er blevet spillet, for eksempel i radioen.”

Penge har det bedst hos medlemmerne

Det er navnlig de store forlag, der har efterspurgt en hurtigere udbetaling. Og det er nok også medlemmer og forlag med en vis en indtjening, der vil opleve de største fordele ved at få deres indtægter udbetalt hurtigere. Hos Koda arbejder man dog ud fra den filosofi, at pengene til hver en tid ligger bedre i medlemmernes lommer end hos Koda.

Det vil dog stadig være op til det enkelte medlem, hvorvidt man ønsker en månedlig udbetaling eller ej. Når den månedlige udbetaling bliver indført, vil medlemmerne kunne fravælge den i Kodas online selvbetjening og dermed bevare en kvartalsvis udbetaling.

Hvis vi fortsat skal lykkes med at fremtidssikre organisationen, skal vi være effektive og konkurrencedygtige - Carsten Brøns Andersen
En agil organisation

For at bane vejen for både den hurtigere udbetaling og andre, kommende forandringer i et nyt og skarpere Koda, har det været nødvendigt til at gentænke hele måden, der arbejdes på.

”Hvis vi fortsat skal lykkes med at fremtidssikre organisationen, skal vi være effektive og konkurrencedygtige. Det kræver, at vi placerer os allerforrest indenfor den teknologiske udvikling,” siger chef for forretningsudvikling, Carsten Brøns Andersen. Han fortsætter: ”Den udvikling har afstedkommet et helt nyt tankesæt i organisationen. Vi har erstattet den klassiske projektorganisation med en mere agil arbejdsform, hvor vi udvikler, tester og evaluerer løbende.”

Han glæder sig over de mange sidegevinster, der er fulgt med den ændrede måde at arbejde med digital udvikling på:

”Vi er nu klar til at indføre machine learning som en del af at identificere værker. Automatiseringen betyder blandt andet, at vi kan behandle de voldsomt stigende datamængder uden at skulle ansætte nye medarbejdere”.

I sidste ende handler det hele om at skabe værdi for medlemmerne. Ved at tilstræbe en position som digitalt markedsførende arbejder Koda for at sikre sig en vigtig konkurrencefordel. ”Det kan tiltrække nye medlemmer og forlag – og fastholde dem, der allerede er glade for Koda. Det hjælper os med at bevare vores rekordlave administrationsudgifter til glæde for alle medlemmer,” siger Carsten Brøns Andersen. 

Kort om Kodas månedlige udbetaling

  • Fra den 28. februar 2019 overgår Koda fra kvartalsvise til månedlige udbetalinger for brug af musik til Kodas medlemmer.
  • Med de månedlige udbetalinger stiger udbetalingshastigheden. Det vil sige, at der bliver kortere tid fra musik er spillet til, der udbetales for brugen af den. Der vil typisk gå omkring to måneder fra musik er fremført, indrapporteret og behandlet til udbetalingen falder for de områder, der udbetales hver måned.
  • Den månedlige udbetaling indfases over tid på Kodas forskellige udbetalingsområder.
  • I første omgang vil den månedlige udbetaling kun være for musik spillet på udvalgte tv- og radiokanaler samt musik spillet i udlandet. Herefter følger koncerter og baggrundsmusik i løbet af 2019.

Koda følger op med mere konkret information om den månedlige udbetaling til Kodas medlemmer i starten af 2019.