Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Til Kodas medlemmer: Op og ned i mediedækningen

I den seneste tid har der i flere medier været et kritisk fokus på rettighedsforvaltning og danske ophavs-rettighedsorganisationer. Senest var det Koda, der lørdag den 12. marts stod for skud i en artikel i Berlingske, hvor der langes hårdt ud efter fordelingen af de kulturelle midler, der i artiklen beskrives som værende et resultat af ”komponistjuntaens dominans”. Hvad er op og ned i mediedækningen? Hvorfor kommer kritikken nu? Få et kort overblik her.
Det begyndte med Johan Schlüter

Tilbage i juni måned startede den såkaldte Johan Schlüter-sag, da Producentforeningen politianmeldte Johan Schlüters advokatfirma for svindel med rettighedsmidler for et trecifret millionbeløb. En sag hele branchen har fulgt med lige dele forargelse og frustration. Og uanset at Koda intet har med sagen at gøre, og ikke har nogen rettighedsmidler involveret, influerer den også på os, alene af den grund at den kaster en skygge af mistillid og uro ned over hele rettighedsbranchen.  - For kan man stole på systemerne, når så omfattende svigt kan finde sted? Er der tilstrækkelig kontrol med, at pengene havner i de rette lommer? Og er vi gode nok – på tværs af branchen - til at dokumentere de pengestrømme, vi håndterer?

Dét har Berlingske sat sig for at undersøge. I de seneste par uger har avisen kørt en række kritiske artikler med skytset rettet mod Copydan, der anklages for lukkethed og manglende transparens, og lørdag den 12. marts var det så Koda, der stod for skud.

Kritik af Koda

Berlingskes journalist langer i artiklen hårdt ud efter den måde, de kulturelle midler fordeles på, og det udemokratiske i, at 85% af puljen er forbeholdt medlemmer af de fire foreninger, mens en stor del af Kodas samlede medlemsskare kun har mulighed for at ansøge i den fælles pulje via Koda, som udgør 5% af midlerne. Som Kodas bestyrelsesformand Niels Mosumgaard også svarer i artiklen, er der over årene opstået en skævhed i systemet, der gør, at der ikke er den lige adgang til de kulturelle midler, som der bør være.  

Dét, den nye lovgivning stiller krav om, og som skal indgå i vores fremadrettede vedtægter, er at alle rettighedshavere, ud fra nogle rimelige kriterier, skal kunne søge de kulturelle midler - uanset om de er medlemmer af en af de fire foreninger eller ej. Det kan de ikke i dag, og det er dét, der skal laves om på. 

Se i øvrigt bestyrelsens kommentar til artiklen fra lørdag den. 12 marts her

Ny lovgivning – nye regler

Når der er så meget fokus på rettighedsforvaltning netop nu, er det ikke kun fordi sommerens Johan Schlüter-skandale satte en masse i gang. Opmærksomheden udspringer også af den nye lovgivning, der med udspring i et EU-direktiv om kollektiv forvaltning, stiller helt nye krav til måden, Koda drives på. Det er de krav, der skal afspejle sig i de nye vedtægter, der skal stemmes om på Kodas generalforsamling 25. april.

Vi håber at se rigtig mange af jer!

Læs mere her


Overblik – pressedækning  

Artikel i Berlingske fra lørdag den 12. marts:

 

Tidligere artikler i Berlingske: