Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Subventionerede koncerter: Ny ordning fra 1. juli

Ny ordning for Kodas såkaldte subventionerede koncerter betyder blandt andet, at enkelte koncertarrangører ikke længere automatisk subventioneres.

Subventionerede koncerter er koncerter, der får tilført ekstra beløb fra andre af Kodas indtægtsområder. Denne subventionering har til formål at understøtte koncerter med smalle musikgenrer, partiturmusik mv. 

I forlængelse af årets generalforsamling vil vi præcisere og detaljere informationer om ordningen og de fremadrettede besluttede ændringer. Se hvilke koncertarrangører og ensembler som indgår i den kommende subventionerede koncertordning på listen her (pdf).

Ordningen træder i kraft fra 1. juli 2016, som oplyst på Kodas generalforsamling tidligere i år.

 

Søg om subventionering

Koncerterne, som ikke længere subventioneres vil  fremover blive afregnet vederlagsbestemt, men man vil både som koncertarrangør og som rettighedshaver have mulighed for at søge subventionering for koncerterne enkeltvis. Dette gælder i øvrigt alle vederlagsbestemte koncerter. For at lette ansøgningsprocessen mest muligt, er der etableret et online-ansøgningsmodul via Kodas hjemmeside.

Ansøgningsfrist for koncerter afholdt i 2018 er 1. februar 2019


Ændringerne i den subventionerede koncertpulje omfatter i øvrigt:
  • Landsdelsorkestrene og DR´s ensembler indgår ikke længere i den subventionerede koncertpulje, men afregnes fremover direkte ud fra de vederlag, som er betalt via Kodas aftaler med landsdelsorkestrene og DR.
  • Et antal øvrige koncerter og enkelte ensembler vil heller ikke pr. automatik tilhøre den subventionerede pulje. Det drejer sig blandt andet om koncerter på og relateret til musikkonservatorierne.
  • Vederlagsbestemte koncerter, der opfylder en række kriterier vil kunne søge om subventionering.
  • Er nyt musikfagligt referenceudvalg (indstillet af Kodas fire medlemsforeninger og udpeget af Kodas bestyrelse) varetager behandlingen af ansøgningerne. Dette udvalg erstatter det nuværende musikfaglige udvalg. 
  • De hidtidige reduktionsfaktorværdier justeres. Det betyder, at jo flere gange et værk subventioneres, jo mindre bliver beløbet, der subventioneres med. Denne ændring vil være til glæde for et nyere repertoire i den subventionerede pulje og vil ud over at gælde i denne pulje - også gælde for beregningerne i de nye puljer med DR ensemblerne og Landsdelorkesterne.
  • Ophør af den hidtidige ordning for koncertarrangører i den subventionerede pulje, der har haft en særlig vederlagsaftale med Koda og hvis repertoire derfor blevet afregnet med et tillæg.

Ovenstående er gældende med virkning fra 1. juli 2016 og vil være en del af udbetalingen i juni 2017 og fremover.