Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Støtte til ny dansk musik

I Koda bruger vi hvert år 10 pct. af vores samlede indtægter på udviklingen af dansk musik. Kodas såkaldte nationale midler er et eksempel på dette. Og disse midler er netop blevet uddelt.

De nationale midler er en støttepulje, som kan søges af vores medlemmer. Pengene går primært til cd-udgivelser, arbejdslegater og komponisthonorarer. I år har Kodas medlemmer kunnet søge støtte fra en pulje af nationale midler på 1.538.903 kr. I alt har 288 medlemmer søgt om støtte, og 105 har modtaget beløb på mellem 4.000 og 30.000 kr. Kunstnere der tidligt i deres karriere har modtaget støtte fra os tæller blandt andre Oh Land, Lukas Graham og I Got You On Tape.

Kommenter eller Synes godt om på vores Facebook-profil

Hvor kommer pengene fra?

Kodas medlemmer har besluttet, at 10 pct. af de samlede indtægter hvert år skal gå til udvikling af dansk musik - de såkaldte "nationale midler". I år blev det til 57 mio. kr., hvoraf størsteparten er fordelt mellem Kodas medlemsforeninger (komponistforeninger i Danmark: DKF, DJBFA, DPA og til DMFF), som selv står for at dele deres andele videre.

Se listen over hvem der har modtaget støtte og til hvilke formål, støtten er givet her