Støtte til ny dansk musik

I Koda bruger vi hvert år 10 pct. af vores samlede indtægter på udviklingen af dansk musik. Kodas såkaldte nationale midler er et eksempel på dette. Og disse midler er netop blevet uddelt.

De nationale midler er en støttepulje, som kan søges af vores medlemmer. Pengene går primært til musik-udgivelser, arbejdslegater og komponisthonorarer. I år har Kodas medlemmer kunnet søge støtte fra en pulje af nationale midler på 2.565.062 kr. I alt har knapt 500 medlemmer søgt om støtte, og 158 har modtaget beløb på mellem 4.000 og 25.000 kr. Kunstnere der tidligt i deres karriere har modtaget støtte fra os tæller blandt andre Oh Land, Lukas Graham og I Got You On Tape.

'Kommenter' eller 'Synes godt om' på Kodas Facebook

Hvor kommer pengene fra?

Kodas medlemmer har besluttet, at 10 pct. af de samlede indtægter hvert år skal gå til udvikling af dansk musik - de såkaldte "nationale midler". I år blev det til 60 mio. kr., hvoraf størsteparten er fordelt mellem Kodas medlemsforeninger (komponistforeninger i Danmark: DKF, DJBFA, DPA og til DMFF), som selv står for at dele deres andele videre.

Se listen over hvem der har modtaget støtte og til hvilke formål, støtten er givet her

Ansøgningsfrist til Kodas kollektive båndmidler: 3. februar 2014
Næste støttepulje, der kan søges støtte fra, er Kodas kollektive båndmidler. Denne pulje kan søges af alle - uanset om man er medlem af Koda eller ej. Ansøgningsfrist er 3. februar 2014.

Læs mere om Kodas støttemuligheder her