Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Spørgelystne medlemmer blev klogere på Koda

Tirsdag i sidste uge var Kodas kantine igen godt fyldt op, da mere end 50 spørgelystne medlemmer var mødt op for at blive klogere på Koda og på Kodas støtteordninger. De mange medlemmer fik viden og inspiration, da Koda inviterede til medlemsaften. Medlemmer fra Kodas Legatudvalg var også tilstede, hvilket affødte mange gode spørgsmål fra tilhørerne.

Er synkroniseringsrettighederne også gældende, hvis en film ex. kun bliver vist på nettet? Bliver man automatisk medlem af NCB, når man bliver medlem af Koda? Og kan man søge støtte til en musikvideo?

Det var nogle af de spørgsmål, som blev stillet til medlemsarrangementet, da Koda for nyligt bød primært nye medlemmer velkommen til en aften, der skulle gøre medlemmerne klogere på Koda og på Kodas støtteordninger.

Mette Bjørneboe Peters, Medlemskonsulent i Kodas Forlags- og Medlemsservice, bød de mange fremmødte medlemmer velkommen og satte dermed scenen for en lærerig og inspirerende aften om rettigheder og støttemuligheder. Aftenens første punkt var en gennemgang af ’alt det med rettigheder’ samt den vigtigste jura bag musik-skabernes rettigheder ved Juridisk Konsulent i Forlags- og Medlemsservice, Jakob Thors. Jakob gav bl.a. et visuelt overblik over pengestrømmene og rettighedernes veje mellem rettighedshavere, Koda og musikbrugerne (kunderne), som kan ses senere i artiklen.

Herefter overtog medlemskonsulent Nynne Cleiren, også fra Forlags- og Medlemsservice, scenen. Deltagerne fik et indblik i mulighederne på blandt andet Kodas hjemmeside, hvor man kan finde information om støttemuligheder, arrangementer og meget mere. Nynne introducerede også Kodas selvbetjeningsløsning, Mit Koda, som er stedet, hvor man som medlem blandt andet registrerer sine værker og rapporterer sine koncerter.

Medlemmerne blev også guidet igennem værkregistrering, koncertrapportering og ikke mindst det mest interessante på Mit Koda, nemlig ’Søg afregning’, hvor man som medlem kan finde en masse information om udbetaling af de enkelte værker.

Kodas Legatudvalg gav gode råd til ansøgningerne

Stor var interessen, da Kodas Legatudvalg efterfølgende gik på scenen for at tale om Kodas støttemuligheder, som udgøres af Kodas kollektive båndmidler og Kodas kulturelle midler. Sidstnævnte pulje har ansøgningsfrist den 7. september, og har denne gang en pulje med særlig fokus på vækstlaget på kr. 700.000, som der også var stor interesse for fra salen.

Fra Kodas Legatudvalg deltog, Marcus Winther-John, DPA, Jon Madsen, Musikforlæggerne og Jesper Hansen, DJBFA. Ling Yi fra DKF havde desværre ikke mulighed for at deltage.

Udvalget, som sidder for et år ad gangen, har delt den første pulje ud i starten af året, og sidder nu snart med den næste pulje mellem hænderne, som er Kodas kulturelle midler.

Spørgsmål fra medlemmerne:
Et medlem stillede spørgsmålet: ’Hvad gør en ansøgning god?’

Marcus Winther-John: ’Det hænger selvfølgelig sammen med musikken, og så må ansøgningen gerne være skåret ind til benet. En elevatorpitch er en god idé, hvorimod ex. en flere-sider lang ansøgning gør mig lidt mistænksom. Og så er det rart at se, hvis ansøgeren har en plan’.

Medlemskonsulent Mette Caroline Holm, som også er sekretær for Kodas Legatudvalg, spurgte ind til, hvordan udvalget har valgt at håndtere den ekstra pulje målrettet vækstlaget?

Jon Madsen: ’I foråret var der mange, der kun indsendte allerede udgivet materiale. Derfor en opfordring – gå lige i øvelokalet og indspil nogle demotracks’. Og Jesper Hansen kunne supplere: ’Det er jo ikke kun verdenskunstnere, der får støtte – der er rigtig mange bands, der udfylder et tomrum på den danske musikscene. Man behøver ikke at lave noget unikt, man skal bare være ærlig og autentisk omkring det, man laver. Så vær reel omkring dit projekt, og vær realistisk. Hvis du gerne vil trykke vinyler, så hav en realistisk plan for det. Og så handler det i øvrigt ikke om alder, men om hvor man er med sit projekt – om man så er 75 eller 16’.

Jesper Hansen kunne tilføje: ’Som udvalg kan vi godt vælge at lægge en ansøgning over i Vækstlagspuljen og omvendt’.

Gør noget ud af budgettet!

En opfordring kom til de fremmødte fra Jesper: ’Gør jer selv den anstrengelse, at undersøge ex. hvor du får trykt dine vinyler til en ordentlig pris – tjek flere steder ud, så prisen bliver realistisk’.

Jon supplerede med: ’Hvis du søger til koncert, så sørg lige for også at huske indtægter, så det ikke kun er udgiftssiden, der bliver budgetsat’.

Er det en god idé at vedlægge sit cv?

Jesper: ’Hvis det har relevans for projektet, så er det en god idé at vedlægge et CV. Og lad være med at argumentere alt for stærkt – hvis du har brug for det, så er dit projekt måske i virkeligheden ikke støtteegnet’.

Et medlem ville gerne vide, om man kan ansøge for tidligt?

Marcus: ’Test det evt. på en ven eller veninde, og hvis de ikke forstår, hvad du har gang i, så gør vi det nok heller ikke’. Jon tilføjede: ’Men det er vækstlagspuljen, så vi giver os også tid til at vurdere materialet. Hvis man har gjort sig den overvejelse at melde sig ind i Koda og har sendt en ansøgning, så er der også grundlag for, at vi vurderer ansøgningen med seriøsitet’.

Et medlem spurgte ind til, hvor god en optagelse skal være?

Jon kunne hertil svare, at man jo godt kan sende en iPhone-optagelse ind, men at det er nødvendigt, at man kan høre og dermed vurdere, hvad det handler om, og hvad man vil med projektet.

Er der en tommelfingerregel for, hvor meget man giver, og er der en procentuel andel af budgettet, man får? Og er der en øvre grænse?

Jesper: ’I foråret gav vi op til en 20-25.000 pr. projekt, og det handler meget om, at vi vurderer, hvor meget vores støtte vil kunne gavne et projekt. Så man kan ikke sige, at vi vurderer ud fra en procentuel vurdering’.

Jon: ’Der er egentlig ikke nogen øvre grænse, men anskueliggør formålet med dit projekt. Vi, som Koda, kan ikke finansiere hele dit projekt, og slet ikke med vækstlagspuljen. Er der ex. et projekt, hvor det giver mening, at vi giver støtte til mastering, så giver vi måske støtte til dette, og er der et projekt, hvor vi kan se, at projektet nærmest er fuldt ud finansieret af andre støttemuligheder, så giver vi måske kun en lille andel, som et skulderklap’.

Marcus nævnte Myrkur (dark metal), som ex. på et meget spændende projekt, som Legatudvalget havde lyst til at skubbe mere på vej. (Myrkur fik støtte fra Kodas kollektive båndmidler i 2016).

Kan man søge til musikvideo?

Jesper: ’Ja, det kan man godt’.

Kan man sende to ansøgninger - hvis man ex. både vil på koncertturne og også gerne vil udgive et album?

Jesper: ’Ja, det kan du godt, så længe du virkelig føler, at dine ansøgninger er bæredygtige’.

Et medlem ville gerne vide – hvor mange musikfiler man skal vedlægge? Og hvad med tekst og noder? Og SKAL man vedlægge en musikfil?

Jon: ’Vedlæg gerne tre musikfiler’. Til spørgsmålet om tekst og noder svarede Marcus: ’Ja, alt relevant materiale, der giver mening, og hvis jeg kunne få lov at ønske, så indsend både noget, der er færdigproduceret og noget, der er ’work in progress’.

Til spørgsmålet om man SKAL vedlægge en musikfil, ville Marcus ikke afvise, at de kan vurdere en ansøgning på baggrund af en ansøgning uden musik.

Jesper: ’Mange partiturkomponister sender ansøgninger, og her sendes et partitur med eller en visuel beskrivelse. Vi behøver ikke akkorder og becifringer’.

Et medlem ville gerne vide, om man kan sende videomateriale?

Jesper: ’Ja, laver man ex. lydkunst, giver det jo god mening at sende video ind, men jo flere ting, man sender ind, jo mere forvirrende kan det også være for os i Legatudvalget’.

Jesper sluttede af med at sige: ’Vi har jo det fedeste job, at vi kan give penge til mennesker, som selv synes, at deres musik er det fedeste i verden’.

 

 

Fristen for at ansøge om Kodas kulturelle midler er tirsdag den 7. september kl. 16:00. Læs mere om Kodas kulturelle midler og ansøg her.