Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Orientering til medlemmer om Kodas arbejde med kompensation af tabte rettighedsindtægter i forbindelse med corona-krisen

Sådan arbejder Koda for kompensation af tabte rettighedsindtægter

Corona-krisen kan få store økonomiske konsekvenser for Koda-medlemmer. I øjeblikket oplever Koda nogle udfordringer i forbindelse med de nuværende hjælpeordninger, når det angår dokumentation af rettighedsindtægter. Koda er naturligvis i dialog med de relevante aktører, og vi presser i øjeblikket på for en løsning.

Mange af vores medlemmer lider store tab som følge af corona-krisen. Lige nu er det de mange aflyste koncerter, der fylder, og om få måneder vil også Kodas indtægtstab på andre områder begynde at vise sig i form af lavere udbetalinger for baggrundsmusik, afspilninger på kommerciel radio og tv mv. Senere vil faldende indtægter fra udlandet ramme nogle medlemmer hårdt.

Heldigvis er der løbende iværksat forskellige hjælpeordninger og puljer, der skal sikre, at også kulturlivets mange aktører kan søge kompensation for en del af deres indtægtstab. Senest lancerede Kulturministeriet lige før påske en ny kunststøtteordning, som må forventes at være relevant for mange af Kodas medlemmer. Ligesom Erhvervsministeriets pulje for freelancere og selvstændige vil være det for både autorer og mindre musikforlag.

Opgørelsen af tabte rettighedsindtægter udfordrer

Desværre er der i netop disse puljer, som vi vurderer som særligt relevante for mange af Kodas medlemmer, nogle alvorlige knaster, der kan spænde ben for at lande på det rette kompensationsniveau, specifikt hvad angår rettighedsindtægterne. Med de to puljers nuværende krav til henholdsvis den indkomstperiode, tabet skal beregnes ud fra, og den referenceperiode, tabet skal holdes op imod, vil det ikke være muligt at lave en retvisende opgørelse.

For hvordan skal man som medlem dokumentere et indtægtstab for de aktuelle krisemåneder, når virkeligheden er, at tabet først viser sig flere måneder senere, fordi både betalingen til Koda og den efterfølgende afregning til det enkelte medlem falder forskudt fra musikbrugen og med vidt forskellige grader af forsinkelse fra indtægtsområde til indtægtsområde? Og hvordan skal man kunne opgøre et tab, når den sammenligningsperiode puljen kræver, at man beregner sit tab ud fra, ikke kan bruges som grundlag for en valid beregning?

Vi arbejder for en løsning

Igennem de seneste uger har vi været i løbende dialog med både Kulturministeriet og Dansk Erhverv samt de to styrelser, der står for den administrative håndtering af de forskellige puljer. Vores mål er at få justeret de nuværende kriterier for tabsopgørelse i begge puljer, der lige nu er en reel udfordring i forhold til at kunne beregne et rimeligt kompensationsniveau.

Det er vores oplevelse, at der er stor lydhørhed over for problemstillingen fra alle sider, men også en erkendelse af, at det er kompliceret og ikke så ligetil at ændre i hverken bekendtgørelser eller politiske aftaler. Men vi presser fortsat på for en løsning, inden ansøgningerne til Kulturministeriets pulje åbner 27. april.

Sideløbende er vi i fuld gang med at se på, hvordan vi rent praktisk og med hvilket niveau af dokumentation kan hjælpe vores medlemmer med en så valid beregning af de tabte rettighedsindtægter som muligt. For uanset, hvordan kravene i de forskellige puljer er formuleret, vil vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at hjælpe vores medlemmer så godt som overhovedet muligt.

Oversigt over de mest relevante puljer og ordninger

Hvis du vil vide mere om de puljer og hjælpeordninger, vi fra Kodas side har vurderet, er relevant for vores medlemmer at kende til, kan du læse mere her:

Links til musikkens fagforbunds info om corona:


Andre relevante sites: