Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Ros til Kodas 2014-regnskab

Koda høstede i går klapsalver for et rekordhøjt 2014-regnskab til generalforsamlingen. Bestyrelsen fik også skarpe spørgsmål om international konkurrence, formue, DAB og fremtidens medlemsdemokrati.

Kodas omsætning landede på 826 millioner kroner i 2014 – og medlemmerne fik rekordmange penge udbetalt. Det fremgik af Kodas regnskab, som administrerende direktør Anders Lassen gennemgik. Alligevel lægger bestyrelsen ikke skjul på, at mange medlemmer oplever, at det er udfordrende at leve af musik i dag på grund af blandt streaming og forældet EU-lovgivning.

”Inden for rammerne af den virkelighed, som vi kender, så er Koda rigtig godt med”, fastslog formand for Kodas bestyrelse, Niels Mosumgaard.

Koda arbejder for alle

Omkring 50 medlemmer var mødt frem til Kodas årlige generalforsamling for at høre mere om Kodas rekordhøje resultat fra administerende direktør Anders Lassen. Formand Niels Mosumgaard talte om DAB, streaming, ophavsret og de øvrige udfordringer, som venter Koda rundt om hjørnet.

I en tid hvor store musikforlag trækker deres repertoirer ud af Koda, gør bestyrelsen og administrationen sig umage på mange led, så det fortsat er attraktivt at have sit repertoire i folden hos Koda:

”Man skal kunne mærke en forskel på serviceniveauet i et selskab, der først og fremmest arbejder for alle medlemmer – og ikke kun én kommerciel spiller”, sagde Niels Mosumgaard og fortsatte.

”Det skal også være tydeligt, at forretningen handler om at sende pengene videre til rettighedshaverne – og ikke holde dem inden for administrationen”.

Fortsat med på beatet

Samtidig skal Koda hele tiden indgå nye aftaler i markedet for musik, som ændrer sig hurtigere end nogensinde – og kæmpe for at forbedre eksisterende aftaler som fx aftalen med YouTube.

En forældet EU-lovgivning omkring materiale, som er uploadet af brugerne selv, gør det svært at hente højere priser hjem per stream. Men Koda arbejder politisk på at ændre lovgivningen.

”Koda skal være opmærksom på nye områder og forretningsmodeller, som dukker op” sagde Kodas bestyrelsesformand.

Gratis streaming bremser pirateri

Her fremhævede Niels Mosumgaard særligt Tidal, som en ny idealistisk musikstreamingtjeneste, som kunstnerne selv ejer. Men han stillede også selv spørgsmålstegn ved om musikbranchen kan klare sig uden gratis-delen af streamingtjenesterne:  

”Der er meget der tyder på, at netop tjenesternes gratisdel er det balancepunkt, som flytter forbrugerne fra pirateri til lovlige tjenester”.

Overskud fra bygning-salg undrer

En tilhører spurgte til Kodas salg af Landemærket og hvor de 90 mio. kroner figurerede henne i regnskabet og om der ved en senere lejlighed kan stemmes om, at ”nu bruger vi pengene”?

Bestyrelsesformand Niels Mosumgaard forklarede, at de 90 mio. kroner - som salget af Landemærket og Gråbrødre Torv indbragte - kan deles i to: Det beløb, som bygningerne oprindelig kostede, og det overskud, Koda har haft på salget. Da Koda ikke har nogen egenkapital, så er bygningerne købt for penge, som vi har lånt af medlemmerne, og de går derfor tilbage til det, vi kalder for Kodas formue.

”Vi kan kun disponere over en mindre del - nemlig overskuddet fra salget på 6-7 mio. kroner, og bestyrelsen er meget opmærksom på, at disse penge er optjent af medlemmer gennem tiden, så de skal ikke kun komme én heldig generation til gode”, sagde Niels Mosumgaard.

Bestyrelsesmedlem Jacob Morild påpegede, at Landemærket var en ældre bygning, som under alle omstændigheder skulle renoveres for et tocifret millionbeløb

Frie medlemmer kan få indflydelse

Koda og andre forvaltningsselskaber i Europa har fået nye spilleregler fra EU. Det såkaldte direktiv om forvaltningsselskaber skal omsættes til dansk lov og træde i kraft til næste år. De nye regler får også betydning for Kodas bestyrelse.

”Ole Dreyer og jeg har et par gange været til møde med embedsværket i Kulturministeriet for at diskutere nye vedtægter. Vores forslag er, at der stadigvæk vil være en udpegning af de fire formænd fra foreningerne plus et ekstra forslagsmedlem til Kodas bestyrelse. Derudover vil der være direkte valg fra Kodas generalforsamling af yderligere fire medlemmer”, forklarede Niels Mosumgaard de fremmødte.

Et krav for de frie medlemmer vil være, at de har haft en Koda-indtægt på 4.000 kroner i tre år.

Et medlem lagde op til, at antal spillede minutter også skulle spille en rolle i forhold til indflydelse. 

Men her slog administrerende direktør Anders Lassen fast, der også er vicepræsident i den europæiske sammenslutning af rettighedsselskaber GESAC, at EU-direktivet kun tillader, at "anciennitet" og "indtægter"tæller med.  

Bestyrelsen arbejder altså på en model, som vil sikre en stabilitet fra den lange demokratiske proces, som der er i foreningerne kombineret med et renere demokrati i Kodas store medlemsforening.

”Der bliver meget at diskutere i løbet af efteråret, fordi der kommer et lovforslag fra Kulturministeriet. Så vi må se, hvad der bliver muligt at diskutere  og hvad som bliver et diktat”, sagde Niels Mosumgaard.