Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Partnerskab ophører, men arbejdet fortsætter

Kodas partnerskab med den danske tech-startup Trackbit om at sikre mere nøjagtige udbetalinger på reklameområdet ophører. Dette ændrer dog ikke ved Kodas ambitioner om at løfte kvaliteten af rapporteringen på området for musik i tv-reklamer.

Sidste år kunne Koda offentliggøre et nyt partnerskab med den danske tech-startup Trackbit, som blandt andet skulle sikre en bedre overvågning og rapportering af musik brugt i reklamer. Der var store forventninger til samarbejdet fra begge parter, men desværre stødte Trackbit på en række tekniske og økonomiske udfordringer i foråret 2021, og derfor har det ikke været muligt at fortsætte partnerskabet.

Dette ændrer dog ikke ved Kodas ambitioner om at løfte kvaliteten af rapporteringen på området for musik i tv-reklamer. Det er nemlig et udfordrende område, som er præget af mangelfulde data, og det kræver i dag meget arbejde at sikre medlemmerne en korrekt betaling. Koda vil derfor arbejde videre med at løfte kvaliteten og få introduceret en højere grad af automatisering på reklameområdet.

Partnerskab har givet værdifulde erfaringer

Partnerskabet har bidraget med en masse viden på området, og Koda kan fremadrettet bruge en del af den software, der allerede er blevet udviklet. Blandet andet vil vi efteråret arbejde videre på et modul, som vil gøre det muligt at uploade lydfiler til ’Mit Koda’.

Lydfilerne spiller en vigtig rolle i dokumentationsarbejdet med tv-reklamerne, og samtidig vil de i fremtiden kunne bruges i løsninger, der anvender teknologi til automatisk musikgenkendelse. Sideløbende vil vi arbejde med at finde en ny samarbejdspartner, der kan overvåge den musik, som bruges i tv-reklamer.

Koda er selvfølgelig ærgerlige over, at det ikke lykkedes at få skabt en permanent og langsigtet løsning i samarbejde med Trackbit. Partnerskabet har dog bidraget med mange værdifulde erfaringer, som vil bidrage til vores videre arbejde med at løfte kvaliteten af Kodas service på reklameområdet, men også i forhold til at tilbyde en forbedret digital service overfor vores medlemmer på andre områder.