Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Otte millioner er ikke i tvivl – streaming af musik er et hit i norden

De fire nordiske lande – Danmark, Norge, Finland og Sverige med tilsammen 26 mio. indbyggere – er helt i front, når det handler om digitaliseringen af musikmarkedet. Det viser en ny undersøgelse, der som den første af sin art, afdækker det digitale musikforbrug i alle fire nordiske lande.

Fælles nordisk undersøgelse af digitalt musikforbrug

I alt huser Norden otte millioner brugere af musikstreaming-tjenester som Spotify, TDC Play, WiMP og lignende, hvilket gør de nordiske lande til et yderst attraktivt marked for digital musik.

See joint English Press Release here

Spotify alene har syv millioner brugere i Danmark, Norge, Finland og Sverige, og når man tager i betragtning, at Spotify har 40 millioner brugere på verdensplan*, vidner det om en markant digital forbrugskultur i de fire lande.

"Af den nordiske undersøgelse fremgår det, at Spotify på nordisk plan er en meget populær  tjeneste, men vi ved også, at sammensætningen af tjenester varierer meget fra land til land. Blandt andet er norske WiMP måske ikke helt overraskende store i Norge, mens vi her i Danmark også har TDC Play, som rigtig mange danskere benytter," siger Kaare Ørsted Struve, afdelingschef i Koda for broadcast og online.

'Kommenter' eller 'Synes godt om' på Kodas Facebook

Alt i alt bruger 8 ud af 10 internetbrugere i Norden – eller hvad der svarer til 14 (13,8) mio. forbrugere – tjenester som YouTube, Spotify, WiMP eller iTunes til at høre musik. I de markeder, der normalt betragtes som ledende på musikmarkedet, gælder det kun 61%**.

Se infographs her

Norden: et af verdens ledende digitale musikmarkeder

Mere end 3,5 millioner forbrugere i de nordiske lande – eller hvad der svarer til 20% af de adspurgte – lægger også penge i kassen for deres digitale musikforbrug. Hver femte internetbruger i Norden har nemlig betalt penge for digital musik (downloads eller streaming) inden for de seneste 12 måneder. Og når det handler om at bruge penge på digital musik tager Norge føringen – efterfulgt af Sverige, Danmark og Finland.

"At danskerne har taget den digitale musik til sig kan vi også se på vores online-indtægter, der indenfor det seneste år er steget med 40 pct. En udvikling som vi selvfølgelig er vældig tilfredse med, idet det digitale musikmarked for bare få år siden stadig var udfordret af, at der var få tjenester på markedet. I dag er situationen heldigvis helt anderledes," siger Kaare Ørsted Struve, afdelingschef i Koda for broadcast og online.

De ældre også fremme på beatet i Norden

I Koda kommer undersøgelsens resultater ikke som nogen overraskelse, da Koda længe har haft markante stigninger i sine indtægter fra forbrug af musik online. Men at de ældre også følger så godt med i digitaliseringen, viser undersøgelsen et nyt billede af. At høre musik online er langt fra noget, der kun gælder de yngste af os. Spotify og YouTube er ikke kun for de yngre – de ældre er også fremme på beatet i Norden. Eksempelvis bruger 40 pct. af de 56-65-årige også YouTube til at høre musik, og de går stort set ligeså ofte til koncerter som de 15-25-årige.

 

Nordiske forbrugere er generelt erfarne digitale forbrugere. 66 pct. ser tv, film og serier online. Over halvdelen af os (57%) har også brugt smartphones eller tablets til at læse avis og hver anden bruger også mobile enheder til at tilgå deres bank.

Nordiske forbrugere bruger også i stor stil sociale medier til at holde sig opdateret på musikfronten og til at dele musiknumre og spillelister med deres venner: 27 pct. af os følger en eller flere artister på sociale medier og 31 pct. (48% af de 15-24-årige) har delt links til musiknumre eller spillelister på nettet.

Musik – en del af den nordiske livsstil

Alle fire nordiske lande er glade for deres lokale musikhelte og finder nemt deres musik på de digitale tjenester. Hver tredje siger de nemt finder den lokale musik de søger digitalt. Landende har også en stærk interesse for musik til fælles. I Norden anbefaler vi gerne musik vi kan lide til vores venner, og for størstedelen af os er musik en vigtig del af vores liv – faktisk siger mere end halvdelen af os, at det vil være svært eller decideret umuligt at holde op med at lytte til musik.

Polaris Nordic Digital Music Survey 2014

Polaris Nordic Digital Music Survey blev udført i Danmark, Norge, Finland og Sverige i sommeren 2014. Online spørgeundersøgelsens målgruppe var internetbrugere i alderen 15-65 år. I alt blev der gennemført 4000 interviews (1000 pr. land)

Undersøgelsen blev udført på bestilling af de tre nordiske forvaltningsselskaber for komponister og musikforlag – Koda (DK), Teosto (FN) og TONO (NO) – der i 2013 gik sammen om at danne Polaris Nordic. Polaris Nordic blev dannet i foråret som en alliance mellem Koda, Tono og Teosto. Formålet med alliancen er at reducere omkostninger og samtidig forøge kvaliteten i selskabernes forretningsområder. De tre forvaltningsselskaber repræsenterer tilsammen 95.000 komponister, sangskrivere og musikforlag og i udbetalte i 2013 til sammen 195 millioner euro til sine medlemmer.

Læs mere om Polaris Nordic

*Kilde: Spotify, may 2014
**Kilde: Ipsos MediaCT 2013

'Kommenter' eller 'Synes godt om' på Kodas Facebook

 

Se grafiksamling, der illustrerer hovedpointer her

Hent samlet PP-præsentation af undersøgelsen her (pdf)