Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Kodas direktør siger godt nytår til medlemmerne.

Nytårshilsen fra Kodas direktør

Gennem 2023 har Koda lagt mange nye forandringsspor. Dem fortsætter vi ud af i 2024. Sådan skriver Kodas direktør, Gorm Arildsen, blandt andet i sin nytårstale til Kodas medlemmer.

Kære medlem af Koda

Rigtig godt nytår til dig og dine.

2023 har stået i de store dagsordeners tegn. Vi har for alvor taget hul på vores mission om at skabe en bæredygtig musikbranche – fra klima til økonomi, fra mental sundhed til en mangfoldig musikbranche. Samtidig tog digitale forandringer til og understregede behovet for både omstilling og ordentlige rammer. Alt dette vil vi fortsætte arbejdet med i 2024.

Med god grund. For det er store emner, der ikke bare ændrer karakter over natten, men hvor vi heldigvis kan konstatere, at vi gør en forskel. Det har krævet – og det kræver – at vi følger med tiden. Netop derfor præsenterede vi i januar Kodas strategi for 2023-2028, som skal sætte rammen for at omstille Koda til nye vilkår – hvor digitalisering og øget konkurrence, faldende indtægter på traditionelle markeder og principielle udfordringer på nye markeder kalder på udvikling og omstilling.

Koda er bygget på tillid

Det kræver først og fremmest tillid fra jer. Tillid til, at vi hver dag gør vores allerbedste for vores medlemmer. Tillid til, at når landskabet forandrer sig, så følger Koda med.

Derfor er jeg mere end bare stolt over resultaterne fra vores årlige medlemsundersøgelse, hvor vi spurgte ind til jeres tillid. Her svarer I, at der er høj grad af tillid til den måde, vi forvalter jeres rettigheder på. Det er bestemt ikke noget, vi tager for givet. Og vi vil forsætte arbejdet med at bevare og udbygge den tillid, som er altafgørende for en meningsfuld og værdiskabende relation.

Konkret i år har vi lanceret et nyt modul på Mit Koda, der gør det muligt at uploade og tracke reklamemusik – et område, der historisk set har været svært at håndtere, og som derfor har givet anledning til en dårligere kvalitet i udbetalinger, end vi ellers er vant til. Men ved hjælp af ny teknologi og ændrede processer, vil vi fremadrettet kunne løfte denne opgave langt bedre.

Vi fokuserer også på at højne kvaliteten og tilliden i forhold til indtægter fra udlandet. Dedikeret arbejder vi på at hente de penge hjem, som vores medlemmer tjener i udlandet, men også på at få bedre data, der øger kvaliteten og transparensen i udbetalingerne.

Tid til nyt it-system

Også vores egne it-systemer skal følge med tiden. I min nytårstale sidste år luftede jeg, at vi i 2023 ville sætte et af de vigtigste it-udviklingsprojekter i Kodas historie i gang.

I februar indgik vi en aftale med Spanish Point Technologies, der skal hjælpe os med at sikre, at vores systemer spiller sammen med vores forretningsstrategi. Vi har valgt at investere i et standardsystem for at minimere risikoen for, at projektet løber løbsk. Det valg er jeg glad for. Implementeringen er i fuld gang, og et stort arbejde skrider fremad.

Derudover har vi også skærpet vores fokus på brugen af metadata. Det betyder i sidste ende, at vi kan få endnu mere nøjagtighed i vores data og dermed flere penge til jer som medlemmer.

Kunstig intelligens rykker spillepladen

Det er ikke kun vores egen teknologi, der er i udvikling. Jeg tror for eksempel, at de færreste af os havde forudset, hvordan kunstig intelligens ville blive et uundgåeligt emne i 2023. Men i slutningen 2022 blev OpenAI’s kunstige intelligens, ChatGPT, allemandseje – og generativ AI blev med ét noget, vi alle skulle forholde os til.

Pludselig stod vi med række nye spørgsmål: Vil maskinen overtage skaberkunsten fra mennesket? Hvad kommer det til at betyde for økonomien? Og hvordan sikrer vi ophavsretten i en digital tidsalder, hvor speederen er trådt i bund?

Spørgsmålene er komplicerede – og svarene ligeså. Derfor har vi gennem året arbejdet fokuseret på at sikre de bedste rammevilkår for jer, vores medlemmer. Blandt andet er vi rykket tættere på det politiske arbejde. Både i vores europæiske paraplyorganisation, GESAC, i dialoger med politikerne i Folketinget og Europa Parlamentet og med det danske embedsværk – og naturligvis også med de af vores kollegaer i kultur- og mediebranchen, der beskæftiger sig med ophavsretten.

Men indtil vi ser konkret lovgivning på området, og indtil rammerne er ambitiøse nok, trækker vi på de redskaber, vi har. Derfor indførte vi i november et forbehold for, at enhver virksomhed kan høste jeres musik og tekst online, uden at de har tilladelse til det. Det er langt fra nok. Og jeg kan forsikre jer om, at vi følger med og gør, hvad vi kan for at sikre ordentlige rammevilkår.

Et større ansvar fra streamingtjenesterne

Et andet område fra den digitale sfære, der fortsat fylder meget for os, er streamingtjenesterne, hvor indtægterne fra musikstreaming lige nu er helt urimelige. Det er således ikke kun generativ AI, der udfordrer musikkens økonomiske fundament. Derfor opfordrer vi tjenesterne til blandt andet at hæve abonnementspriserne, til at sløjfe de gratis musikmuligheder, og til at være mere transparente.

Der lyder heldigvis genklang i EU. Det så vi eksempelvis i en rapport fra Europa Parlamentet, der understregede behovet for at indføre en fælles europæisk regulering af musiktjenesterne, som blandt andet skal sikre fair betaling og transparens i tjenesternes algoritmer.

Når vi opfordrer streamingtjenesterne til at tage ansvar, er det ikke kun økonomi, vi taler om. Det drejer sig også om at skabe en mangfoldig musikbranche. Derfor opfordrer vi tjenesterne til at tage et større ansvar for deres algoritmer – for lige nu forstærker algoritmerne de negative bias, der blandt andet negligerer kvindelige kunstnere.

Dog står streamingtjenesterne ikke alene med ansvaret for en mangfoldig musikbranche. Det er et ansvar, vi deler på tværs. Og det ansvar løfter Koda blandt andet sammen med en lang række partnere gennem Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling, som blev lanceret i begyndelsen af året. I fællesskab har vi udviklet Musiklivets Kodeks for Lige Adgang, hvor vi forpligter os til at handle og rapportere på fremdrift.

Vi kommer i 2024 igen til at udgive Kodas kønsstatistik, der er blevet et referencepunkt i branchen. Og dertil udkommer vi, som noget nyt, også med en mangfoldighedsrapport, der kortlægger diversiteten blandt Kodas medlemmer på endnu flere parametre.

Som I kan se læse, er nogle initiativer således langstrakte, mens andre kan sættes hurtigt i søen. For eksempel vedtog vi tilbage i februar, at ’ophavsmand’ skulle skiftes ud med ’ophavsperson’. Og selvom der ”bare” er tale om et ord, ved I om nogen, at ord har betydning. Derfor er det også positivt at se, hvordan udskiftningen rodfæster sig på tværs af branchen, og at selv kulturminister Jakob Engel-Schmidt udskiftede det gamle begreb med det nye i sit vokabularium og i Kulturministeriets forslag til en ny ophavsretslov. Sådan kan også de mindre skridt sætte tydelige fodspor i samfundet.

Den mentale sundhed skal forbedres

De fodspor sætter vi sammen. For netop samarbejdet på tværs er nødvendigt, når vi gerne vil rykke på de mere strukturelle udfordringer. En anden af de udfordringer er den mentale sundhed blandt skabende og udøvende musikere.

Her delte Koda og de øvrige partnere i Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling sammen med forskere fra University of Westminster for nyligt, som mange af jer fulgte med i, de nedslående statistikker fra forskningsrapporten om mental sundhed og trivsel. Knapt hver fjerde musiker mistrives, mens næsten hver sjette er ulykkelig.

Statistikken er desværre ikke overraskende. Alligevel er det trist læsning. Det positive er, at vi nu får tallene belyst – og at det store analysearbejde også skal kortlægge, hvordan vi løfter trivslen og den mentale sundhed. Til foråret kommer den endelige rapport, hvor også konkrete anbefalinger bliver præsenteret. Det ser jeg frem til, og jeg kan kun understrege, at vi tager trivselskrisen meget alvorligt.

Vi skal altid følge med tiden

Og med det er vi tilbage ved kernen: I Koda arbejder vi for et stærkere musikliv. Vi arbejder for at dokumentere udfordringerne og for at tage del i løsningerne. Vi arbejder for at sikre jeres rammevilkår. Og vi arbejder for at skabe et økonomisk retfærdigt musikmarked, hvor komponister og sangskrivere får en rimelig betaling fra dem, der lytter til og bruger musikken. Det har vi gjort gennem snart 100 år, og det fortsætter vi med at gøre.

For som jeg indledte med, ser vi ind i en række udfordringer – lige fra digital acceleration til social og grøn bæredygtighed og til internationalisering og nye forretningsmodeller.

Det kræver, at vi følger med tiden og forstår forandringens vinde. Gennem 2023 har vi lagt mange nye forandringsspor. Dem fortsætter vi ud af i 2024.

Tak for året, der er gået. Og rigtig godt nytår.


Gorm Arildsen
Direktør i Koda