Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Nye momsregler kan få økonomiske konsekvenser for Kodas medlemmer.
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Nyt lovforslag om moms på kunstnerisk virksomhed: Kodas medlemmer risikerer at miste indtægter

Skatteministeriet har lyttet til flere af Kodas bekymringer, og derfor vil kunstnerne fortsat være momsfritaget i det lovforslag om ændring af momsloven, som regeringen har fremsat i dag. Desværre vil de nye regler indføre moms på rettighedsvederlagene, og det vil få økonomiske konsekvenser for rettighedsøkonomien og dermed også for Kodas medlemmer.

Regeringen har i dag fremsat sit lovforslag om ændring af momsloven. Fra Kodas side er vi som udgangspunkt positive over, at Skatteministeriet har taget højde for nogle af de utallige ulemper, som lovforslaget gav kunstnerne, og som vi har påpeget i vores høringssvar.

Modsat det lovudkast, som tidligere har været i høring, vil kunstnere nemlig efter det nye lovforslag fortsat være momsfritaget. Det betyder eksempelvis, at udbetalinger til kunstnerne personligt forbliver momsfrie, og at kunstnerne derfor fortsat kan modtage udbetalinger uden at være forpligtet til at lade sig momsregistrere, udstede fakturaer, lave momsregnskaber etc.

Momspligt for forvaltningsorganisationer

Regeringen har dog desværre valgt at fjerne den momsfritagelse, som forvaltningsorganisationer som Koda hidtil har været omfattet af. Koda vil derfor fremadrettet skulle lægge moms på Kodas fakturaer til kunderne. Samtidig vil momssatsen være 25 procent, hvilket er langt højere end i en række andre lande i EU, hvor der gælder lavere satser for kunstnerisk virksomhed. Momspligt for forvaltningsorganisationer som Koda kan betyde, at Kodas medlemmer mister indtægter, fordi en række kulturprodukter og særligt tv-pakker bliver dyrere.

”Bliver forslaget vedtaget i nuværende form, vil det have konsekvenser for rettighedsøkonomien og de danske forbrugere, for vi forventer, at slutbrugerne vil købe færre kulturprodukter, når produkterne bliver pålagt moms og dermed bliver dyrere. Dette er ikke mindst et stort problem i relation til tv-pakkerne. Derfor er vi rigtig ærgerlige over det nuværende lovforslag, for det betyder, at komponister, sangskrivere og musikforlag kommer til at miste indtægter,” udtaler mediedirektør i Koda, Kaare Struve.

Fra Kodas side hæfter vi os ved, at det af aftalen om Kriminalforsorgen af 15. december 2021 fremgår, at: ”der nedsættes en ministeriel arbejdsgruppe, som inden vedtagelse af lovforslaget skal redegøre for, at implementering følger retningslinjerne for minimumsimplementering”. Fra Kodas side ser vi frem til at blive inddraget i dette arbejde.