Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Nye regler vedrørende medlemskab af Koda

Ny lovgivning betyder nye regler for medlemskabet af Koda. For eksempel vil rettighederne til medlemmernes musik bliver inddelt i forskellige kategorier, og fremover vil det desuden være muligt at trække enkelte kategorier ud til forvaltning et andet sted.

 

Fra den 10. oktober træder en række nye regler for medlemskabet af Koda i kraft. Hidtil har det været sådan, at når et medlem overdrog sine rettigheder til forvaltning i Koda, gav det pågældende medlem Koda mandatet til at varetage alle vedkommendes rettigheder på alle musikværker – på tværs af de enkelte dele af rettighederne, også kaldet ”kategorier” af rettigheder.

Denne praksis bliver nu ændret på baggrund af en ny EU-lovgivning, som har til formål at styrke den fri konkurrence forvaltningsselskaberne imellem. Det betyder, at et medlem, såfremt det vurderer at dele af rettighederne til et repertoire ville kunne forvaltes bedre et andet sted, har mulighed for enten selv at forvalte specifikke kategorier af rettigheder eller lade andre, for eksempel et andet forvaltningsselskab, gøre det.

Derudover betyder de nye regler også, at Koda-medlemmer kan give ret til ikke-kommerciel brug af deres musik, og at fristen for opsigelse af medlemskabet forkortes.

Koda hilser naturligvis de nye regler velkommen, fordi de giver medlemmerne af Koda større fleksibilitet i forhold til forvaltningen af deres rettigheder.

Kodas anbefalinger

I langt de fleste tilfælde kan Koda dog ikke anbefale medlemmerne at trække kategorier ud.

Hvis et medlem trækker en kategori, repræsenterer Koda ikke længere repertoiret for den kategori af rettigheder, og det gælder alle medlemmets værker, hvor den kategori er relevant. Koda vil således ikke længere kunne sørge for, at medlemmet får penge for brugen af sin musik i den pågældende kategori og vil heller ikke kunne hjælpe medlemmet i sager om manglende afregning mv.

Hvis et medlem fortsat vil have, at repertoiret er aktivt og tjener penge uden Kodas forvaltning, må medlemmet derfor enten selv forvalte rettighederne eller overlade forvaltningen til andre. Da hvert selskab ifølge loven kan beslutte sine egne kategorier, kan medlemmet imidlertid ikke være sikker på, at andre forvaltningsselskaber vil kunne håndtere præcis de kategorier, som kan trækkes fra Kodas forvaltning. Koda kan ikke påtage sig at undersøge andre forvaltningsselskabers regler om og mulighed for at trække kategorier.