Nye priser for enkeltstående arrangementer

Fra den første 1. januar 2013 indfører vi nye og forenklede priser for brug af musik ved enkeltstående arrangementer.

Vi forenkler vores tariffer for koncerter, events og underholdningsarrangementer. Det gør vi både for at gøre strukturen enklere og for at gøre det billigere at afholde mindre koncerter. Vi hæver prisen for de helt store koncerter, idet priserne her i en årrække har været relativt lave, særligt når vi ser på prisniveauet i andre lande.

Se de nye priser


Hvad betyder ændringerne for Kodas kunder?

Ændringerne i betalingen til os afhænger af størrelsen og typen af et arrangement.

  • En pris for fester og danseaftener

I dag har vi forskellige prisstrukturer for forskellige typer af fester og danseaftener. Fra 1. januar samler vi disse priser i en fælles prisstruktur, der starter med en minimumspris på 472,50 kr.

  • Prisfald på små og mellemstore koncerter

Alle koncerter med entréindtægter op til 200.000 kr. falder i pris. Vi gennemfører prisfaldet for at lette de økonomiske rammer for mindre koncerter med bands i vækstlaget og musik i smalle genrer.

  • Prisstigning på store koncerter

For de helt store begivenhederne med en billetindtægt på over 200.000 kr., vil priserne stige. Store koncerter får i dag en prisreduktion afhængig af billetindtægtens størrelse: jo større billetindtægt, jo større prisreduktion. Vi fjerner en del af denne reduktion for at sikre musikskaberne en rimelig betaling for brugen af deres musik og for at nærme os priserne i landene omkring os.

 

Hvad skal Kodas kunder gøre?

Hvis du skal bruge musik ved et enkeltstående arrangement skal du ikke foretage dig noget, før du igen ønsker at bruge musik i offentlig sammenhæng. Du kan altid indgå din musik aftale på: www.koda.dk/kunde

Hvis dit arrangement bliver afholdt efter den 31. december 2012, vil det blive faktureret efter de nye priser.

 

Har du spørgsmål?

Du kan altid henvende til kundeservice med spørgsmål på:

  • Email: kunde@koda.dk
  • Tlf.: 33 30 63 80 fra kl. 8.30-16.00 på alle hverdage