Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas mangfoldighedsprofil

Ny rapport afdækker mangfoldigheden blandt sangskrivere og komponister

For første gang kaster en mangfoldighedsrapport lys over demografien for danske sangskrivere og komponister. Særligt deres høje uddannelsesniveau overrasker.

Den danske musikbranche arbejder i disse år intenst på at sikre lige adgang til musiklivet. Som et bidrag til det arbejde udgiver musikrettighedsorganisationen Koda nu en rapport, som for første gang tegner en mangfoldighedsprofil af landets sangskrivere og komponister.

”I Koda mener vi, at lige muligheder er en forudsætning for at skabe en mangfoldig musikbranche og et bæredygtigt musikliv. Derfor er det naturligvis vigtigt for os løbende at styrke vores vidensgrundlag, så vi og branchen kan arbejde målrettet med at sikre lige adgang til musiklivet,” siger Kodas forperson, Loui Törnqvist, om baggrunden for rapporten.

Højt uddannelsesniveau overrasker

Mangfoldighedsprofilen afdækker demografiske parametre såsom kønsidentitet, seksuel orientering, alder, uddannelse, geografi, funktionsnedsættelser og etnicitet.

 

Resultaterne bekræfter i overvejende grad velkendte tendenser med undtagelse af vores medlemmers høje uddannelsesniveau

Loui Törnqvist


En af de indsigter, som overrasker Koda mest, er er overrepræsentationen af medlemmer med en længere uddannelse. Seks ud af ti sangskrivere og komponister har ifølge rapporten en videregående uddannelse modsat den danske befolkning, hvor det gælder for fire ud af ti voksne. Samtidig har tre procent af sangskriverne og komponisterne en Ph.d.

”Resultaterne bekræfter i overvejende grad velkendte tendenser med undtagelse af vores medlemmers høje uddannelsesniveau. Tallene udfordrer først og fremmest veletablerede myter om, at man ikke kan uddanne sig til musikalsk succes. Omvendt kan de dog også være en indikator på, at manglende uddannelse kan være en forhindring for at opnå en karriere som musikskaber i dag. Rapporten giver ikke svarene, men vi vil undersøge det nærmere, og se om det er udtryk for socioøkonomiske barrierer, et tegn på, at vi er ved skabe en mere professionel branche, eller noget helt tredje og så på den baggrund tage stilling til vores næste skridt,” siger Loui Törnqvist.

 

Fem nøgletal fra Kodas mangfoldighedsprofil


60%

af Kodas medlemmer har en videregående uddannelse. Tre procent har en ph.d.-grad.

3%

registrerer deres kønsidentitet som non-binær eller andet end cis-kvinde eller cis-mand. Kønsdiversiteten er størst blandt de nye medlemmer, hvor seks procent identificerer sig som noget andet end kvinde eller mand.

40%

har en langvarig eller kronisk tilstand, der væsentligt begrænser en eller flere af livsaktiviteter såsom evnen til at se, høre eller tale, at lære, huske eller koncentrere sig.

14%

af sangskriverne og komponisterne beskriver deres etnicitet som noget andet end hvid/kaukasisk.

44%

har deres base i Region Hovedstaden, mens syv procent bor uden for Danmark. Blandt de højest indtjenende medlemmer bor 58 procent i Region Hovedstaden.

 

 


Første tal på musikskabernes etniske sammensætning

For første gang nogensinde giver rapporten også indsigt i den etniske sammensætning af danske sangskrivere og komponister. Af besvarelserne fremgår det, at 14 procent af sangskriverne og komponisterne definerer deres etnicitet som noget andet end hvid/kaukasisk, hvilket er defineret som en person med oprindelse i et af de oprindelige folk i Europa.
Til sammenligning er knap 16 procent af den samlede danske befolkning indvandrere, efterkommere og børn af efterkommere. Ud af disse har knap 64 procent en oprindelse i ikke-vestlige lande.

”Vi er tilfredse med, at vi nu får indsigt i den etniske sammensætning af vores medlemmer, og at de lige på dette parametre ikke adskiller sig meget fra den danske befolkning generelt. Det ændrer dog ikke på den veldokumenterede diskrimination af etniske minoriteter, og derfor vil vi naturligvis fortsætte med at have fokus på at ændre de forhold,” siger Loui Törnqvist.

Ud over uddannelse og etnicitet indeholder rapporten også statistik om kønsidentitet og funktionsnedsættelser, som underbygger velkendte indsigter. Rapporten viser således en overrepræsentation af mænd, som Kodas kønsstatistik gennem flere år har påvist, og som er størst blandt Kodas højest indtjenende medlemmer.

Samtidig viser rapporten også, at mens omkring 30 procent af voksne danskere vurderer, at de har en større eller mindre funktionsnedsættelse, lever 40 procent af sangskriverne og komponisterne med en funktionsnedsættelse, såsom tinnitus, depression eller ADHD, der væsentligt begrænser dem i en eller flere livsaktiviteter.

På disse områder er der lige nu flere initiativer i gang på tværs af musikbranchen, som skal skabe bedre vilkår, styrke trivslen og nedbryde barrierer for de danske musikskabere og -udøvere.

 

Kodas mangfoldighedsprofil 2024

For første gang nogensinde udgiver Koda en rapport, der tegner en mangfoldighedsprofil af Kodas medlemsskare.

Rapporten bygger på data fra en omfattende spørgeskemaundersøgelse og giver indsigt i sammensætningen af Kodas medlemmer på følgende demografiske para­metre: Uddannelse, kønsidentitet, seksuel orien­tering, alder, civilstatus, antal børn, etnicitet, religion, geografi, statsborgerskab og funktionsnedsættelser.

 

Hent Kodas mangfoldighedsprofil 2024