Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Ny chef for medlemmer og forlag

I Koda sætter vi øget fokus på kontakten til almindelige medlemmer og forlag, og Anne Sophie Gersdorf Schrøder er tiltrådt i nyoprettet stilling som chef for Forlags- og medlemsservice.

Cand. jur. Anne Sophie Gersdorff Schrøder, 39 år, er tiltrådt stillingen som chef for Forlags- og Medlemsservice i Koda. Anne Sophie har indtil nu siddet som chef for området Forretningsudvikling og marketing.

Som led i en omstrukturering har Koda valgt at etablere en enhed, der varetager den samlede udadvendte kontakt med medlemmer og forlag og samtidig bl.a. understøtter en skærpet fokusering på udenlandske indtægter.

”Koda er et af verdens bedste forvaltningsselskaber, og det skal vi blive ved med at være. Vores medlemmer har krav på unikke ydelser og service af høj kvalitet, og jeg føler mig privilegeret over som ny chef for medlemmer og forlag at skulle være med til at sikre, at vi også fremadrettet lykkes med den vigtige opgave.” siger Anne Sophie Gersdorff Schrøder, som ser frem til at få servicen over for autorer og forlag endnu mere i fokus. ”Vi har for nylig gennemført en større medlems- og forlagsanalyse, og der tegner sig et klart billede af, hvor vores fokusområder bør være fremadrettet”.

Anne Sophie Gersdorff Schrøder har været ansat i Koda gennem de seneste seks år blandt andet som juridisk konsulent og chefkonsulent. Anne Sophie har tidligere været ansat som fuldmægtig i Kulturministeriets ophavsretskontor og inden da som advokatfuldmægtig/advokat hos Bech Bruun.  Anne Sophie har sideløbende med sin karriere hos Koda undervist i ophavsret både på Københavns Universitet og for konsulentvirksomheden ’Supplement’.