Kodas nye bestyrelse. Øverst fra venstre: Tine Birger Christensen - DMFF, Niels Marthinsen - DKF, Ole Dreyer Wogensen - DMFF, Peter Littauer - DMFF, Maj-Britt Kramer - DJBFA og Niels Mosumgaard (formand) - DPA. Nederst fra venstre: Jens Visby (medarbejderrepræsentant), Niels Rønsholdt - DKF, Susi Hyldgaard - (næstformand) - DJBFA og Jacob Morild - DPA.

Ny bestyrelse

Efter generalforsamlingen i dag blev Kodas nye bestyrelse konstitueret.

Ifølge lovene afgik Niels Rosing-Schow (formand) - DKF, Jacob Morild - DPA og Pia Raug - DJBFA.

Den nye bestyrelse består af: 

  • Niels Mosumgaard (formand) - DPA
  • Susi Hyldgaard - (næstformand) - DJBFA
  • Niels Rønsholdt - DKF
  • Niels Marthinsen - DKF
  • Maj-Britt Kramer - DJBFA
  • Jacob Morild - DPA (genvalgt)
  • Ole Dreyer Wogensen - DMFF
  • Tine Birger Christensen - DMFF
  • Peter Littauer - DMFF
  • Jens Visby (medarbejderrepræsentat)

Se i øvrigt

Kodas årsberetning 2012

Kodas regnskab 2012