Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
I dag udgiver Koda for første gang en selvstændig årsrapport om anvendelsen af de kulturelle midler.

Ny årsrapport giver detaljeret indsigt i anvendelsen af Kodas kulturelle midler

I dag udgiver Koda for første gang en selvstændig årsrapport om anvendelsen af de kulturelle midler. Her kan man blandt andet læse, hvad de 76,7 millioner kroner, som udgjorde de kulturelle midler i 2020, er øremærket til, og hvad der var fokus for den samlede kulturindsats.

For første gang udgiver Koda en årsrapport om anvendelsen af Kodas kulturelle midler. Her fremgår det blandt andet, at selvom kulturlivet var lukket ned en stor del af 2020, og en del projekter måtte udsættes, var det ikke initiativ og produktionslyst, der manglede. I alt modtog Koda Kultur 8.654 ansøgninger fra hele landet, og der blev uddelt 3.603 bevillinger.

2020 i hovedtal

  • 76,7 millioner til anvendelse
  • 50,2 millioner bevilliget
  • 8.654 ansøgninger
  • 3.603 bevillinger
  • 2.066 modtagere

Se flere tal i årsrapporten

Økonomisk og demografisk indsigt

Kodas kulturelle midler, som i 2020 udgjorde 76,7 millioner kroner, er øremærket til støtte og investering i udviklingen af et fortsat stærkt og mangfoldigt musikliv med høj kvalitet og rækkevidde. Penge, som dels bliver uddelt via de mange puljer, som Kodas medlemmer og aktører i branchen har mulighed for at søge, og dels kommer det samlede musikliv til gavn i form af en række erhvervs- og kulturpolitiske aktiviteter.

Årsrapporten giver udover økonomisk indsigt også indsigt i, hvordan ansøgere og støttemodtagere fordeler sig i forhold til køn, alder og geografi. Her fremgår det blandt andet, at 33 procent af alle ansøgninger til Koda Kulturs puljer i 2020 var fra kvinder, og at de modtog 36 procent af bevillingerne og 36 procent af det samlede bevillingsbeløb. Derudover viser rapporten også, at 71 procent af ansøgerne bor i hovedstadsområdet, hvilket også gør sig gældende for 74 procent af støttemodtagerne.

Hvad er Koda Kultur

Hvert år afsætter Koda op til 10 procent af nettoindtjeningen til kulturelle formål, de såkaldte kulturelle midler. Den del af Kodas virke, kalder vi Koda Kultur.

Den kulturelle indsats varetages i tæt samarbejde mellem Koda og de fire foreninger (DJBFA, DPA, Dansk Komponistforening og Musikforlæggerne), der alle spiller en vigtig rolle i eksekveringen af Kodas kulturelle strategi, som er omdrejningspunktet for arbejdet i Koda Kultur.