Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Ny aftale om kompensation for privatkopiering vil fremover gælde for de medier, der anvendes i dag: Smartphones, tablets, harddiske og computere,

Ny aftale om kompensation for privatkopiering

En vigtig og tiltrængt modernisering af kompensationsordningen for privatkopiering, den såkaldte blankmedieordning, er endelig faldet på plads.

Kulturminister Joy Mogensen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Frie Grønne blevet enige om en aftale om kompensation for privatkopiering. Den betyder, at den danske lovgivning nu omsider lever op til EU-retten på området. Copydan KulturPlus, der også repræsenterer Koda, har igennem en lang årrække arbejdet målrettet for at få skubbet på en politisk løsning.

”Det har været en lang, sej kamp, hvor vi igennem mere end 15 år har kæmpet for en helt legitim modernisering af ordningen, og det er derfor en glædens dag, når der nu er indgået en ny aftale,” siger Lena Brostrøm, bestyrelsesformand for Copydan KulturPlus. 

Ny aftale gælder for nutidens medier

Med den nye aftale vil kompensation for privatkopiering fremover gælde for de medier, der anvendes i dag: Smartphones, tablets, harddiske og computere, således som EU-retten foreskriver det. Indtil i dag har kun usb-stik, cd-skiver, dvd-skiver og lignende forældede kopieringsmedier været omfattet, hvilket har betydet en markant underkompensation igennem en lang årrække. Den samlede kompensation vil med den nye ordning give 93 millioner kroner årligt, baseret på et gennemsnit af salgstallene i 2018-2020. 

”Det er en vigtig aftale, der er indgået, og herfra skal lyde en stor tak til vores kollegaer i Copydan KulturPlus, som har ført en vedvarende og utrættelig kamp for – på alle vores rettighedshaveres vegne – at få Danmark ud af det politiske dødvande, der i alt for mange år har præget hele dette område. En stor tak også til Kulturministeren og partierne bag aftalen for at sikre, at en ny tidssvarende ordning nu endelig er i hus. Det er helt afgørende for de mange kulturproducenter og kunstnere, som er dybt afhængige af, at de lovgivningsmæssige rammer er i synk med den medievirkelighed, deres indhold bliver brugt i,” udtaler direktør for Koda, Gorm Arildsen.

Med den nye aftale på plads omkring den fremadrettede betaling håber Copydan KulturPlus, at retssagen mod staten for ikke at overholde EU-retten kan løses via et forlig for fortiden.