NY AFTALE MELLEM KODA OG DANSK LIVE

Koda, der forvalter rettigheder for komponister og sangskrivere, og Dansk Live, som er interesseorganisationen for spillesteder og festivaler, har indgået aftale.

Ved udgangen af året, er det lykkedes at nå til enighed om en aftale om det fremadrettede musikforbrug for de cirka 100 danske festivaler og spillesteder under Dansk Live.

Jens Carlsen, chefkonsulent i Koda udtaler, at det er en stor glæde at aftalen er faldet på plads: ’Med aftalen har vi sikret Dansk Live´s medlemmer en god, let og overskuelig betalingsmulighed, når deres musik bruges i forbindelse med koncerter. Samtidig sikres Koda’s fortsatte fundament med ensartede vilkår for de spillesteder og festivaler, der anvender Koda’s repertoire’. Jens Carlsen understreger væsentligheden i samarbejdet, hvor Koda, som repræsentant for komponister og tekstforfattere, sammen med Dansk Live fortsat vil have fokus på at spillestederne og festivalerne kan bevare og forbedre formidlingen af musik.

Den nuværende aftale afløser en tidligere aftale mellem Koda og de regionale spillesteder, og er dermed blevet bredt ud til nu at omfatte de 100 spillesteder og festivaler, der er omfattet af Dansk Live.

’Med den nye aftale, har vi sikret en økonomisk fornuftigt og nemt administrerbar musikrapportering for vores medlemmer’, siger Jakob Brixvold, sekretariatschef hos Dansk Live. Jakob Brixvold pointerer: ’Det er samtidig vigtigt for os at sikre, at vi også fremover kan videreudbygge det nære og projektorienterede samarbejde med Koda. Med afsæt i blandt andet udviklende tiltag overfor vækstlag, smalle genrer og livekoncertudtrykket, ønsker vi at samarbejde om at sikre bedst mulige vilkår og et bredt råderum for koncertarrangørernes virke.’

Fakta om Dansk Live: Dansk Live repræsenterer danske koncertarrangører, der med kunstnerisk sigte præsenterer livemusik for publikum i Danmark. Medlemmerne af foreningen opererer med udgangspunkt i musikkens væsen og værdi, det kunstneriske indhold, i en almennyttig forståelse – for at værdierne koncerterne skaber, videreføres i livemusik og gode koncertoplevelser.
Fakta om Koda: Koda er en non-profit medlemsforening, der forvalter rettighederne for godt 35.000 komponister, sangskrivere og musikforlag. Koda’s opgave er at sørge for, at dem, der har skabt musikken, får betaling, når deres musik spilles offentligt. For hver 100 kr., der betales til Koda for brug af musik i det offentlige rum, går 90 kr. videre til dem, der har skabt musikken.


Kontakt:

Chefkonsulent Jens Carlsen: jc@koda.dk / 33 30 63 60
Sekretariatschef Jakob Brixvold: jakob@dansklive.dk / 86 12 12 30

Seneste nyt

09. maj 2019
Generalforsamling 2019: Nyt bestyrelsesmedlem valgt ind
Til årets generalforsamling i Koda valgte musikforlæggerne et nyt bestyrelsesmedlem ligesom et forslag om at tilføje et eksternt bestyrelsesmedlem blev vedtaget. Derudover var det sidste generalforsamling med Niels Mosumgaard i spidsen, da han efter seks begivenhedsrige år takker af som formand for Kodas bestyrelse.

07. maj 2019
Sys Bjerre - Jeg har altid skrevet sange med fællesskabet for øje
Komponisten og sangskriveren, Sys Bjerre, ramte hitlisterne i 2008 med sangen ’Malene’. Hun har udgivet fire albums i eget navn, deltog i 2017 i Karrierekanonen med bandet Duks og har derudover også skrevet for andre kunstnere, til musicals og til sangbøger. Tiden bliver brugt flittigt – Sys Bjerre kalder sig selv multipassioneret, og det giver rum for både musikken og for de mange andre ’missioner’, som Sys Bjerre arbejder med. Den 8. maj kan du møde Sys Bjerre i en artist talk, når Koda, DPA og DJBFA inviterer til ’songwriters masterclass’, hvor Sys sammen med Mathilde Falch giver et indblik i, hvordan de hver især arbejder med sangskrivning.

06. maj 2019
Mathilde Falch – musikken kan gøre en forskel
Komponisten og sangskriveren, Mathilde Falch, har noget på hjerte. Med en titel som ambassadør for SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed), bruger hun en stor del af sit arbejdsliv på at afholde fortællekoncerter – et koncertformat, som levner plads og rum til nærvær, og som giver indblik i hvad, der ligger bag hendes poetiske, musikalske univers. Den 8. maj kan du møde Mathilde Falch i en artist talk, når Koda, DPA og DJBFA inviterer til ’songwriters masterclass’, hvor Mathilde sammen med Sys Bjerre giver et indblik i, hvordan de hver især arbejder med sangskrivning.