Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

NY AFTALE MELLEM KODA OG DANSK LIVE

Koda, der forvalter rettigheder for komponister og sangskrivere, og Dansk Live, som er interesseorganisationen for spillesteder og festivaler, har indgået aftale.

Ved udgangen af året, er det lykkedes at nå til enighed om en aftale om det fremadrettede musikforbrug for de cirka 100 danske festivaler og spillesteder under Dansk Live.

Jens Carlsen, chefkonsulent i Koda udtaler, at det er en stor glæde at aftalen er faldet på plads: ’Med aftalen har vi sikret Dansk Live´s medlemmer en god, let og overskuelig betalingsmulighed, når deres musik bruges i forbindelse med koncerter. Samtidig sikres Koda’s fortsatte fundament med ensartede vilkår for de spillesteder og festivaler, der anvender Koda’s repertoire’. Jens Carlsen understreger væsentligheden i samarbejdet, hvor Koda, som repræsentant for komponister og tekstforfattere, sammen med Dansk Live fortsat vil have fokus på at spillestederne og festivalerne kan bevare og forbedre formidlingen af musik.

Den nuværende aftale afløser en tidligere aftale mellem Koda og de regionale spillesteder, og er dermed blevet bredt ud til nu at omfatte de 100 spillesteder og festivaler, der er omfattet af Dansk Live.

’Med den nye aftale, har vi sikret en økonomisk fornuftigt og nemt administrerbar musikrapportering for vores medlemmer’, siger Jakob Brixvold, sekretariatschef hos Dansk Live. Jakob Brixvold pointerer: ’Det er samtidig vigtigt for os at sikre, at vi også fremover kan videreudbygge det nære og projektorienterede samarbejde med Koda. Med afsæt i blandt andet udviklende tiltag overfor vækstlag, smalle genrer og livekoncertudtrykket, ønsker vi at samarbejde om at sikre bedst mulige vilkår og et bredt råderum for koncertarrangørernes virke.’

Fakta om Dansk Live: Dansk Live repræsenterer danske koncertarrangører, der med kunstnerisk sigte præsenterer livemusik for publikum i Danmark. Medlemmerne af foreningen opererer med udgangspunkt i musikkens væsen og værdi, det kunstneriske indhold, i en almennyttig forståelse – for at værdierne koncerterne skaber, videreføres i livemusik og gode koncertoplevelser.
Fakta om Koda: Koda er en non-profit medlemsforening, der forvalter rettighederne for godt 35.000 komponister, sangskrivere og musikforlag. Koda’s opgave er at sørge for, at dem, der har skabt musikken, får betaling, når deres musik spilles offentligt. For hver 100 kr., der betales til Koda for brug af musik i det offentlige rum, går 90 kr. videre til dem, der har skabt musikken.


Kontakt:

Chefkonsulent Jens Carlsen: [email protected] / 33 30 63 60
Sekretariatschef Jakob Brixvold: [email protected] / 86 12 12 30