NY AFTALE MELLEM KODA OG DANSK LIVE

Koda, der forvalter rettigheder for komponister og sangskrivere, og Dansk Live, som er interesseorganisationen for spillesteder og festivaler, har indgået aftale.

Ved udgangen af året, er det lykkedes at nå til enighed om en aftale om det fremadrettede musikforbrug for de cirka 100 danske festivaler og spillesteder under Dansk Live.

Jens Carlsen, chefkonsulent i Koda udtaler, at det er en stor glæde at aftalen er faldet på plads: ’Med aftalen har vi sikret Dansk Live´s medlemmer en god, let og overskuelig betalingsmulighed, når deres musik bruges i forbindelse med koncerter. Samtidig sikres Koda’s fortsatte fundament med ensartede vilkår for de spillesteder og festivaler, der anvender Koda’s repertoire’. Jens Carlsen understreger væsentligheden i samarbejdet, hvor Koda, som repræsentant for komponister og tekstforfattere, sammen med Dansk Live fortsat vil have fokus på at spillestederne og festivalerne kan bevare og forbedre formidlingen af musik.

Den nuværende aftale afløser en tidligere aftale mellem Koda og de regionale spillesteder, og er dermed blevet bredt ud til nu at omfatte de 100 spillesteder og festivaler, der er omfattet af Dansk Live.

’Med den nye aftale, har vi sikret en økonomisk fornuftigt og nemt administrerbar musikrapportering for vores medlemmer’, siger Jakob Brixvold, sekretariatschef hos Dansk Live. Jakob Brixvold pointerer: ’Det er samtidig vigtigt for os at sikre, at vi også fremover kan videreudbygge det nære og projektorienterede samarbejde med Koda. Med afsæt i blandt andet udviklende tiltag overfor vækstlag, smalle genrer og livekoncertudtrykket, ønsker vi at samarbejde om at sikre bedst mulige vilkår og et bredt råderum for koncertarrangørernes virke.’

Fakta om Dansk Live: Dansk Live repræsenterer danske koncertarrangører, der med kunstnerisk sigte præsenterer livemusik for publikum i Danmark. Medlemmerne af foreningen opererer med udgangspunkt i musikkens væsen og værdi, det kunstneriske indhold, i en almennyttig forståelse – for at værdierne koncerterne skaber, videreføres i livemusik og gode koncertoplevelser.
Fakta om Koda: Koda er en non-profit medlemsforening, der forvalter rettighederne for godt 35.000 komponister, sangskrivere og musikforlag. Koda’s opgave er at sørge for, at dem, der har skabt musikken, får betaling, når deres musik spilles offentligt. For hver 100 kr., der betales til Koda for brug af musik i det offentlige rum, går 90 kr. videre til dem, der har skabt musikken.


Kontakt:

Chefkonsulent Jens Carlsen: jc@koda.dk / 33 30 63 60
Sekretariatschef Jakob Brixvold: jakob@dansklive.dk / 86 12 12 30

Seneste nyt

18. januar 2018
Fokus på fundraising og støtte – nyt år og nye muligheder
Et nyt år og dermed nye støttemuligheder. Sådan indledtes årets første medlemsarrangement med fokus på støtteordninger og fundraising. Til arrangementet fik de fremmødte svar på spørgsmål om fundraising og støtte, og samtidig gav digital strateg og musiker Maiken Ingvordsen indblik i, hvordan man tilrettelægger sin fundraising-strategi. Kristina Holgersen fra Statens Kunstfond samt Martin Stauning og Tobias Stenkjær fra Kodas Legatudvalg 2017 gav gode råd til ansøgningerne.

17. januar 2018
Anne Linnet – følelser har ingen alder (del 2)
Anne Linnet kræver næppe nogen nærmere introduktion. Med en karriere, som spænder over fire årtier, har hun manifesteret sig på den danske musikscene og rodfæstet sig som en ufravigelig del af dansk musik- og kulturliv. Musikken har altid været der i Anne Linnets 64-årige liv – et liv med musikken, som hun ikke ville være foruden, men som kræver, at man rent faktisk elsker, det man gør – for talent alene gør det ikke, og man kommer ikke sovende til succesen og et mangeårigt karriereforløb.

16. januar 2018
Filmkomponisten Jonas Struck – musikken skal give plads til at filmen kan ånde
Filmkomponisten Jonas Struck har haft et travlt år sidste år. Som komponist på ikke mindre end fem film, bl.a. til den anmelderroste ’QEDA’ og til filmen om tennislegenderne Borg og McEnroe, levner det ikke mange ledige stunder. Filmmusikken er det, der fylder allermest hos den 45-årige komponist, der også har en baggrund fra det nu opløste Swan Lee. Jonas Struck fortæller her om overgangen fra jazzkomponist, til Swan Lee og til at etablere sig solidt som filmkomponist.