Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Nu skal sidste brik lægges

Det er et faktum, at YouTube er en kæmpe spiller på musikmarkedet. Vi har længe forsøgt at få en aftale i hus med YouTube, men vi må konstatere, at det endnu ikke er lykkedes. Derfor tilbyder vi nu YouTube en midlertidig opstartsaftale, for at sætte skub i forløbet.

Vi undersøger løbende danskernes musikvaner. Tal fra vores analyser viser ikke overraskende, at YouTube ud over at være en videodelings-tjeneste også er en stor musiktjeneste. Vores nyeste undersøgelse viser, at 3 ud af 4 danskere bruger YouTube som musikkanal. Det er mere end dobbelt så mange brugere end den største licenserede streamingtjeneste har herhjemme. YouTube er desuden den hurtigst voksende musikkanal på nettet. Og forbruget er steget hele 12 pct. alene siden årets indgang. Det er derfor afgørende for Koda, at vi indgår en aftale, der giver vores medlemmer en betaling for YouTube’s brug af deres musik.

Midlertidig aftale

Vi har gennem to år forsøgt at få en aftale på plads med YouTube. Det har været lange forhandlinger og vores oplevelse er, at YouTube bevidst eller ubevidst trækker tiden. Derfor har vi nu lagt op til en midlertidig aftale. I første omgang er formålet at få YouTube til at anerkende, at de er en stor spiller på det danske musikmarked. Vi har tilbudt YouTube en aftale, hvor de selv sætter prisen i en tidsbegrænset periode. Accepterer YouTube aftalen, danner den på ingen måde præcedens. Men det vil give os den fornødne ro til at arbejde videre og finde en fremadrettet løsning.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at den betaling, der ligger i den midlertidige aftale er en a conto-betaling, og når den endelige aftale er på plads, har denne virkning med tilbagevirkende kraft.

Hvis YouTube licensieres

YouTube er den mest brugte ikke licenserede musikkanal på nettet. Det betyder også, at en aftale med YouTube vil udrydde stort set alt ikke licenseret brug af musik på nettet. Vores nyeste undersøgelse viser, at 74 pct. af danskerne bruger de ikke licenserede tjenester til at høre musik på nettet. En aftale med YouTube vil få denne andel til at falde til 9 pct.

Kommentér eller Synes godt om på Kodas Facebook-profil