Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Dialog har båret frugt. Nu kan skabende kunstnere søge om kompensation for deres tab af Koda-indtægter.

Nu kan Koda-medlemmer søge kompensation for tabte rettighedsindtægter

Fra i dag kan Koda-medlemmer søge om kompensation for deres tabte rettighedsindtægter i de puljer myndighederne har oprettet i forbindelse med corona-krisen. Koda hjælper medlemmerne med at beregne deres tab.

Det er nu muligt for Kodas medlemmer at søge om kompensation for deres tab af rettighedsindtægter fra Koda som følge af corona-krisen, hvis de i øvrigt lever op til de indtægtskrav myndighederne har opsat. I samarbejde med de styrelser, der administrerer de forskellige puljer, er det lykkedes at finde frem til en løsning, der gør, at Koda kan hjælpe medlemmerne med både at beregne et estimat i forbindelse med ansøgningen og at levere en endelig tabsopgørelse, når året er omme.

Dialog har båret frugt

Igennem den seneste måned har Koda - i tæt samarbejde med Dansk Erhverv - arbejdet ihærdigt på at få medlemmernes tab af rettighedsindtægter dokumenteret på en måde, så de kunne indgå i de kompensationsordninger, som det kunne være relevant at søge.

I modsætning til de indtægter, man som udøvende kunstner har mistet, for eksempel i form af manglende honorarer fra koncerter, er de rettighedsindtægter, man går glip af som følge af corona-krisen langt vanskeligere for den enkelte at redegøre for. Blandt andet fordi tabet først vil ramme medlemmets udbetalinger fra Koda senere på året.

I dialog med Kulturministeriet, Erhvervsstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerer de enkelte puljer, er der fundet en løsning på disse dokumentationsudfordringer. Det betyder, at komponister, sangskrivere og mindre forlag, med hjælp fra Koda, nu kan søge om kompensation for deres tab af rettighedsindtægter. Dermed er det lykkedes at sikre, at både udøvende og skabende kunstnere er tænkt med, når kulturtabet på musikområdet skal kompenseres som følge af corona-krisen.

Koda beregner estimat og endelig tabsopgørelse

I første omgang kan Koda hjælpe medlemmerne med en individuel beregning, der estimerer tabet af deres  rettighedsindtægter fra Koda. Ved årets afslutning kan Koda levere den endelige og individuelle tabsopgørelse, som er nødvendig i forhold til en eventuel efterregulering.

Myndighederne har godkendt Kodas beregningsmetode, så estimatet bedst muligt beskriver de tab, som mistede fremførelser under corona-krisen medfører.

Fra i dag kan de berørte medlemmer fra deres side på Mit Koda få hjælp til at beregne et estimat af deres tab. På grund af myndighedernes særlige indtægtskrav til de enkelte puljer er det langt fra alle medlemmer, der har mulighed for at ansøge om kompensation. Det er derfor vigtigt, at man som medlem sætter sig grundigt ind i kriterierne for de relevante puljer. Hvis man som medlem af Koda overvejer at søge, har Koda udarbejdet en guide, der kan hjælpe gennem processen og afklare de mange spørgsmål, der kan være til mulighederne for at ansøge.

Læs mere i:

Medlemmerne taber indtægter på fem områder
Der er i alt fem områder, som Kodas medlemmer mister indtægter på som følge af corona-krisen.

 • Koncerter
  Udover mistede koncerthonorarer medfører det tab af rettigheds-indtægter fra Koda, når koncerter aflyses.
 • Baggrundsmusik
  Koda mister betydelige indtægter, når cafeer, butikker, fitnesscentre og frisører i lukkeperioden ikke betaler til Koda, og rettighedshaverne som følge heraf mister deres indtægt fra hele dette område i en periode.
 • Kommerciel radio
  Betalingen til Koda fastsættes typisk ud fra omsætningen på kommerciel radio, og den falder, når annoncemarkedet rammes som følge af corona-krisen.
 • Biografer
  Indtægterne forsvinder, når biograferne er lukkede.
 • Udlandsindtægter
  I udlandet er musikmarkedet ramt på samme måde som herhjemme, og derfor rammes Koda-medlemmers indtægter fra udlandet også.