Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Skatteministeriet har sendt et nyt udkast til lovforslag i høring, som vil lægge moms på rettighedsbetalinger
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Moms på
rettighedsbetalinger fra 2023

Et nyt lovforslag, som vil lægge moms på rettighedsbetalinger fra 2023, er netop blevet sendt i høring. Det vil have store konsekvenser for alle aktører i den danske rettighedsøkonomi, og forslaget giver derfor anledning til bekymring.

Skatteministeriet har sendt et nyt udkast til lovforslag i høring, som har til formål at lægge moms på rettighedsbetalinger og dermed også Koda-betalinger fra 1. januar 2023 – et forslag, som Skatteministeriet har forberedt siden 2020.

Siden første gang Koda blev orienteret om Skatteministeriets arbejde, har vi holdt en række møder med Skat, og vi har henvendt os til flere ministre om de store udfordringer og konsekvenser, som vil følge med en momspligt på rettighedsbetalinger.

Lovforslagets konsekvenser

Den danske rettighedsøkonomi har indrettet sig efter 50 års praksis om momsfrihed. Dette gælder ikke alene rettighedshaverne og forvaltningsorganisationerne, men også kunderne og brugerne af indhold. Derfor giver lovforslaget anledning til bekymring, og det vil uundgåeligt medføre en lang række udfordringer for både medlemmer, kunder, Kodas administration og slutbrugere af rettighedsbeskyttet indhold.

 

Derfor foretrækker vi naturligvis en virkelighed uden momspligt - Gorm Arildsen

 

Lovforslaget vil eksempelvis have konsekvenser for kunder, der ikke kan fradrage momsen, og for medlemmer, der samlet set tjener over 50.000 kroner om året i rettighedsbetalinger. Blandt andet vil en stor gruppe af Kodas medlemmer være nødt til at blive momsregistreret med, hvad deraf følger, for at kunne modtage den betaling, som de har ret til i kraft af deres ophavsret.

Længere tidsfrist end ventet

Oprindeligt havde Skatteministeriet planlagt, at lovforslaget skulle gælde fra januar 2021. Dette rykkede de i første omgang til januar 2022, efter at vi i vores dialog med ministeriet gentagende gange opfordrede dem til at give os en længere tidsfrist, så kompleksiteten på vores område kunne belyses, og så en eventuel indførelse af de nye ændringer kunne ske med mindst mulige konsekvenser.

På trods af udskydelsen til januar 2022 fortsatte vi med at fremhæve vores bekymringer, og vi er derfor tilfredse med, at Skatteministeriet har lyttet til vores opfordringer og udskudt ikrafttrædelsen til januar 2023.

Udskydelsen har givet os mere tid, men har ikke ændret på det faktum, at vi stadig er bekymrede for de store konsekvenser, lovforslaget vil medføre i alle led af den danske rettighedsøkonomi.

Kodas direktør, Gorm Arildsen, udtaler:

”Omstilling af årtiers praksis vil være bekostelig og tidskrævende for både Kodas medlemmer og administration og samtidig være fordyrende for vores kunder. Derfor foretrækker vi naturligvis en virkelighed uden momspligt. Alt tyder dog på, at Skatteministeriet forestiller sig en anden og ny virkelighed, som vi skal indstille os på. Vi vil bruge den kommende høringsproces til at gøre beslutningstagerne opmærksomme på de særlige forhold, der er på vores område, så de kan sikre, at lovforslaget gennemføres så lempeligt som overhovedet muligt. Det er altafgørende – ikke alene for rettighedshaverne og forvaltningsselskaberne, men også for kunderne og brugerne af rettigheder.”

Koda vil indgive høringssvar til Skatteministeriet senest 15. oktober 2021, klokken 12:00 og løbende holde jer orienteret om udviklingen på vores hjemmeside.

Høringen kan læses her