Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
2022
Tidligere udbetalinger
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Mere netværk og fokus på udlandet

Ifølge viceadministrerende direktør Gorm Arildsen vil Koda fremover tilbyde seminarer og workshops, som appellerer til en bredere gruppe af medlemmer. Og så skal der hentes flere penge hjem fra de lande, hvor dansk musik hitter.

Koda afholder frem til jul fire medlemsarrangementer, der sætter fokus på musikkens vej til radioen, ud på livescenerne, ind i filmen og ind i de digitale musiktjenester. Og fremover vil medlemmerne blive tilbudt flere af netop den slags arrangementer. 

Det fortæller Gorm Arildsen, der for nøjagtig et år siden forlod jobbet som sales manager hos Euler Hermes for at blive ansat i en nyoprettet stilling i Koda som viceadministrerende direktør. Siden da har han blandt andet arbejdet med en ny medlemsstrategi. En strategi der skal sikre, at vi møder medlemmerne der, hvor de er, hvad enten man er ny i branchen og har brug for hjælp til alt lige fra hjælp til anmeldelse af værker og rådgivning om rettigheder til netværksmøder og viden om branchen, eller man er veletableret i branchen og i højere grad blot har brug for, at vi hele tiden er på forkant i forhold til at sikre korrekt opkrævning og afregning.

"Koda har næsten 40.000 medlemmer, og det er umuligt for os at kende dem alle. Men vi skal vide, hvad der foregår i branchen, og vi skal vide, hvilke udfordringer de forskellige typer af medlemmer arbejder med. Det sikrer vi ved at være i løbende dialog med vores medlemmer", siger Gorm Arildsen, der samtidig peger på, at man som medlem fremover vil opleve, at der i højere grad bliver satset på medlemsarrangementer og netværksmøder, der appellerer bredt frem for kurser og uddannelser, da der er andre aktører i markedet, der er bedre end Koda til den type medlemstilbud.

Hvad er dit billede af medlemmernes syn på Koda?
"Min oplevelse er, at medlemmerne er positive, men at det også afhænger meget af, hvordan de bliver mødt. For medlemmerne handler det jo grundlæggende om, at vi skal sikre, at de får betaling, når deres musik bliver brugt. Her viser vores undersøgelser blandt andet, at en del finder forretningsgangen lidt tung, og at man gerne vil have mere velfungerende selvbetjeningsløsninger. Så vi arbejder på at gøre det hele lidt enklere for medlemmerne, der både skal have en ordentlig service og en oplevelse af, at vi hele tiden gør vores allerbedste".

Hvad kan du og Koda gøre for at skaffe flere penge til medlemmerne fremover?
"Vi er faktisk det forvaltningsselskab i verden, der har den største indtjening per indbygger. Men der er hele tiden plads til forbedring, og særligt når det gælder indtægter fra udlandet, er det vores overbevisning, at der er noget at komme efter. Vi er derfor i gang med at gøre en ekstra indsats på det område. Her er samarbejde og dialog med medlemmerne, trackingselskaber og ikke mindst de udenlandske forvaltningsselskaber et nøgleord. Vores engelske søsterselskab PRS repræsenterer fx et kæmpe repertoire med stor udbredelse også uden for UK, og de har derfor massivt fokus på, hvad der kommer af penge fra udlandet til de engelske komponister og sangskrivere. Der er ingen tvivl om, at vi hos dem kan hente inspiration og viden, som vi kan bruge til at stå stærkere på dette område".

Kodas mål for 2013 er en rekordindtægt på cirka 730 millioner kroner. Når I den?
"Det meste af året er gået, og der kommer næppe de helt store udsving. Så jeg tror på, at vi nok skal nå det". 

2012-resultatet satte også rekord med 709 millioner kroner. Hvor kommer de øgede indtægter fra?
"De kommer primært fra aftalerne med de store medier og tv-distributører, der både har øget deres musikforbrug på broadcast og on demand produkter. Men det er også et resultat af, at vi har fået endnu mere styr på, hvor der bliver brugt musik. I foråret sendte vi eksempelvis breve til 3000 skoler, som blev fulgt op af telefonopkald. Og det flyttede virkelig noget. Så fremadrettet vil der fortsat blive gjort en stor indsats på området for offentlig fremførelse, hvor der stadig er behov for oplysning. Streamingdelen giver også mere, og det er et marked i stadig udvikling".

Hvad er det, du især kan bidrage med?
"Struktur, fokusstyring og en fortsat effektivisering af Koda. Jeg får selvfølglig aldrig den samme musikforståelse som vores medlemmer, men det er jo heller ikke min opgave.. Men jeg synes, at det er  meget spændende at arbejde i Koda, hvor der er mange engagerede mennesker. Jeg havde 96 samtaler, da jeg startede, og det gav et godt indblik i virksomheden, fordi jeg fik alle historierne om Koda, hvad der virkede, og hvad der ikke virkede".

Hvad lytter du selv til af musik?
"Min musiksmag er ret bred, men det er nok mest jazz og pop, og jeg er ret vild med Sebastian. Og jeg lytter både til The Voice og P1!"

Hvad laver du i din fritid?
"Jeg sejler og har en båd liggende i Nivå sammen med en anden familie. Jeg  har tre børn, der alle går til meget sport, så det koster også noget tid".