Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Medlemsundersøgelsen 2014 er klar med spændende konklusioner og tendenser

Medlemsundersøgelsen 2014 blev sendt ud til godt 16.000 medlemmer, hvoraf knap 2.400 valgte at besvare. Formålene med undersøgelsen er dels at få et øjebliksbillede på medlemmernes tilfredshed, dels se hvordan tilfredsheden har udviklet sig siden 2012. Endelig bruger vi undersøgelsen til at få et billede af, hvor der fortsat er behov for, at vi optimerer og udvikler servicen over for vores medlemmer.

Vi kan med stor glæde konstatere, at hele 88 procent af de adspurgte medlemmer har svaret, at de generelt er tilfredse eller meget tilfredse med deres medlemskab af Koda, hvilket er en fremgang på 12 procentpoint siden sidste undersøgelse i 2012. Vores medlemmer har også vist stor tilfredshed, når det kommer til de platforme, hvor de oftest møder Koda; nemlig Mit Koda og Kodas hjemmeside.

God tilfredshed med Mit Koda

Et af de områder, vi har stor fokus på, er vores selvbetjeningsmodul Mit Koda, hvor vi oftest møder vores medlemmer, som er hyppige og tilbagevendende brugere.

"Henholdsvis 88 procent og 89 procent er tilfredse eller meget tilfredse, når de har mailet eller ringet til Koda. Der er en udpræget tilfredshed blandt medlemmerne, når det gælder service i forbindelse med at registrere værker, koncerter og ved udbetaling; en tilfredshed der er steget siden 2012, hvor tilfredsheden var 81 procent og 83 procent. Vi arbejder videre for at bevare og hæve tilfredsheden yderligere", fortæller chef for Forlags- og Medlemsservice, Anne Sophie Gersdorff Schrøder.

God interesse for Kodas hjemmeside

Et andet område, vi har haft fokus på, er Kodas hjemmeside. Vi har spurgt vore medlemmer, hvordan de helst vil modtage information fra os, og 68 procent af medlemmer finder svar om Koda på Kodas hjemmeside. Medlemmerne har nemt ved at navigere på hjemmesiden, og 67 procent giver udtryk for, at det er nemt at finde det, de søger, hvilket er en stigning på 15 procentpoint i forhold til 2012.

Indsatsen på udlandssiden og på Mit Koda har vist sig rigtig

Medlemsundersøgelsen 2012 pegede på et behov for at sætte fokus på indtægter fra udlandssiden, og det var derfor et af Kodas primære indsatsområder for 2014 sammen med en optimering af Mit Koda:

"Enkelte medlemmer med stor udlandsaktivitet har løbende givet udtryk for, at de var usikre på Kodas indsats, når det gjaldt at få penge hjem for dansk musik brugt i udlandet. Dette har ført til, at vi for godt et år siden lavede en ny strategi for området samt ansatte en chefkonsulent med stor viden om dansk musik - initiativer, der skal bidrage til at løfte dette område. Allerede nu ser vi, at indsatsen bærer frugt, idet vi har øget udlandsindtægterne med mere end 10 procent fra 2013 til 2014", siger Anne Sophie Gersdorff Schrøder.

Mit Koda er også et område, der har været væsentligt fokus på, siden medlemsundersøgelsen 2012 pegede på et behov i den retning: "Siden den sidste undersøgelse i 2012, har forbedringer og videreudvikling af Mit Koda været i fokus. Det er blevet taget godt imod af vore medlemmer, og 87 procent af medlemmerne er tilfredse eller meget tilfredse med Mit Koda. Færre end 50 medlemmer udtrykker utilfredshed med Mit Koda, men interessant er det, at hovedparten af disse er nye medlemmer, og vi arbejder derfor nu videre med at sikre, at også vores nye medlemmer oplever Mit Koda som en nem og brugervenlig platform. Derudover har vi fokus på de mange gode og brugbare kommentarer og forbedringsforslag, som vi har fået i denne undersøgelse", slutter Anne Sophie Gersdorff Schrøder.

Både i 2012 og i 2014 spurgte vi til Kodas rolle, og det er glædeligt at konstatere, at stort set alle adspurgte medlemmer mener, at Koda har stor betydning for dansk musik. Udsagn som vigtig for musikhvervet, ansvarlig, troværdig, ordentlig, og at Koda arbejder for musikken, er de udsagn, der scorer højest i besvarelserne.

Tak til alle de, der var med til at give os indblik i jeres holdning til Koda.