Medlemsundersøgelsen 2014 er klar med spændende konklusioner og tendenser

Medlemsundersøgelsen 2014 blev sendt ud til godt 16.000 medlemmer, hvoraf knap 2.400 valgte at besvare. Formålene med undersøgelsen er dels at få et øjebliksbillede på medlemmernes tilfredshed, dels se hvordan tilfredsheden har udviklet sig siden 2012. Endelig bruger vi undersøgelsen til at få et billede af, hvor der fortsat er behov for, at vi optimerer og udvikler servicen over for vores medlemmer.

Vi kan med stor glæde konstatere, at hele 88 procent af de adspurgte medlemmer har svaret, at de generelt er tilfredse eller meget tilfredse med deres medlemskab af Koda, hvilket er en fremgang på 12 procentpoint siden sidste undersøgelse i 2012. Vores medlemmer har også vist stor tilfredshed, når det kommer til de platforme, hvor de oftest møder Koda; nemlig Mit Koda og Kodas hjemmeside.

God tilfredshed med Mit Koda

Et af de områder, vi har stor fokus på, er vores selvbetjeningsmodul Mit Koda, hvor vi oftest møder vores medlemmer, som er hyppige og tilbagevendende brugere.

"Henholdsvis 88 procent og 89 procent er tilfredse eller meget tilfredse, når de har mailet eller ringet til Koda. Der er en udpræget tilfredshed blandt medlemmerne, når det gælder service i forbindelse med at registrere værker, koncerter og ved udbetaling; en tilfredshed der er steget siden 2012, hvor tilfredsheden var 81 procent og 83 procent. Vi arbejder videre for at bevare og hæve tilfredsheden yderligere", fortæller chef for Forlags- og Medlemsservice, Anne Sophie Gersdorff Schrøder.

God interesse for Kodas hjemmeside

Et andet område, vi har haft fokus på, er Kodas hjemmeside. Vi har spurgt vore medlemmer, hvordan de helst vil modtage information fra os, og 68 procent af medlemmer finder svar om Koda på Kodas hjemmeside. Medlemmerne har nemt ved at navigere på hjemmesiden, og 67 procent giver udtryk for, at det er nemt at finde det, de søger, hvilket er en stigning på 15 procentpoint i forhold til 2012.

Indsatsen på udlandssiden og på Mit Koda har vist sig rigtig

Medlemsundersøgelsen 2012 pegede på et behov for at sætte fokus på indtægter fra udlandssiden, og det var derfor et af Kodas primære indsatsområder for 2014 sammen med en optimering af Mit Koda:

"Enkelte medlemmer med stor udlandsaktivitet har løbende givet udtryk for, at de var usikre på Kodas indsats, når det gjaldt at få penge hjem for dansk musik brugt i udlandet. Dette har ført til, at vi for godt et år siden lavede en ny strategi for området samt ansatte en chefkonsulent med stor viden om dansk musik - initiativer, der skal bidrage til at løfte dette område. Allerede nu ser vi, at indsatsen bærer frugt, idet vi har øget udlandsindtægterne med mere end 10 procent fra 2013 til 2014", siger Anne Sophie Gersdorff Schrøder.

Mit Koda er også et område, der har været væsentligt fokus på, siden medlemsundersøgelsen 2012 pegede på et behov i den retning: "Siden den sidste undersøgelse i 2012, har forbedringer og videreudvikling af Mit Koda været i fokus. Det er blevet taget godt imod af vore medlemmer, og 87 procent af medlemmerne er tilfredse eller meget tilfredse med Mit Koda. Færre end 50 medlemmer udtrykker utilfredshed med Mit Koda, men interessant er det, at hovedparten af disse er nye medlemmer, og vi arbejder derfor nu videre med at sikre, at også vores nye medlemmer oplever Mit Koda som en nem og brugervenlig platform. Derudover har vi fokus på de mange gode og brugbare kommentarer og forbedringsforslag, som vi har fået i denne undersøgelse", slutter Anne Sophie Gersdorff Schrøder.

Både i 2012 og i 2014 spurgte vi til Kodas rolle, og det er glædeligt at konstatere, at stort set alle adspurgte medlemmer mener, at Koda har stor betydning for dansk musik. Udsagn som vigtig for musikhvervet, ansvarlig, troværdig, ordentlig, og at Koda arbejder for musikken, er de udsagn, der scorer højest i besvarelserne.

Tak til alle de, der var med til at give os indblik i jeres holdning til Koda.

Seneste nyt

09. oktober 2018
Lydmor - det har altid interesseret mig at beskrive verden på en måde, som gør den magisk
Hvordan tager man og konverterer mystikken fra en kontrastfyldt, kinesisk storby og mørket og magien fra en natklub i Shanghai og koger det hele sammen til en konceptuel plade, der kan foldes helt ud i et sceneshow? Det ved komponisten, sangskriveren og elektrosangerinden Jenny Rossander med kunstnernavnet Lydmor. Lydmor har man sommeren igennem kunnet opleve blandt andet på Roskilde og på Northside, samt til Gaffa Prisen, hvor Lydmor optrådte nøgen kun iført neon-bemaling bakket op af en række statements om kvinder i musikbranchen. Udtrykket på scenen er en væsentlig del af udpakningen af hendes musik, og ikke mindst for hendes nye plade, som tager afsæt i et længere ophold i Shanghai.

09. oktober 2018
Skriv hits og sælg dem – om co-writing
For nylig inviterede Koda, DPA og DJBFA til det tredje medlemsarrangement i rækken af ’Skriv hits & sælg dem – kreativ på den kommercielle måde’ – denne gang om co-writing. Hit-mageren Marcus Winter-John stod endnu engang på scenen til en aften, som bla. bød på en række praktiske øvelser samt en fælles co-writing session med samtlige fremmødte medlemmer.

08. oktober 2018
Jagten på et hit – på sangskriver-camp i historiske rammer
I ly af Kronborg står Frederik II’s fine, gamle lysthus, Marienlyst, som for nylig dannede ramme om en sangskriver-camp med deltagere fra USA, England og Danmark. Når man nærmer sig slottet, er der ingen tvivl om, at det ikke er lanciers, der er budt op til – utallige beats strømmer ud fra slottets mange værelser og fortoner sig ud i haveanlægget. Bag slottets mure har tyve sangskrivere og producere buret sig inde i en uge, for at lade sig inspirere til at skrive hits, der kan komme ud og leve.