Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Medlemsmøder: få indflydelse på Kodas nye vedtægter

Du kan nu tilmelde dig de to medlemsmøder, som Koda afholder i forbindelse med de nye vedtægter, som skal vedtages sidst på året.

Koda skal i slutningen af dette år have nye vedtægter. Vedtægterne sætter blandt andet reglerne for, hvordan Kodas bestyrelse skal sammensættes, hvordan de kulturelle midler skal fordeles og kan anvendes, og for hvordan og hvornår man som medlem har stemmeret.

Brug din indflydelse – deltag i efterårets medlemsmøder

Som reglerne er i dag, er det ikke alle Kodas medlemmer, der har stemmeret på generalforsamlingen.  Derfor har vi valgt at tilrettelægge en proces hen over efteråret, der skal sikre, at alle medlemmer, der har lyst til at engagere sig i Kodas fremtid, har en reel mulighed for at præge og påvirke den – før beslutningerne træffes.

 • 19. september (kl. 16-19 hos Koda)
  Første høringsrunde blandt medlemmerne – med udgangspunkt i bestyrelsens udkast til nye vedtægter.
  Emner til diskussion: Stemmeret, valgbarhed, udpegning til bestyrelsen, forholdet mellem forlag og autorer.

  Tilmeld dig medlemsmødet den 19. september
 • 10. oktober (kl. 16-19 hos Koda)
  Anden høringsrunde med medlemmerne – med udgangspunkt i bestyrelsens udkast til nye vedtægter.
  Emner til diskussion: Fordeling af de kulturelle midler, foreningernes roller, kulturel og forretningsmæssig grundlag for anvendelse og fordeling mellem foreningerne.

  Tilmeld dig medlemsmødet den 10. oktober

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Udkast 2 til de kommende vedtægtsændringer kan du finde her

I udkast 2 er de dele af vedtægterne, som skal diskuteres på det første medlemsmøde den 19. september, markeret med gult. Inden det andet møde lægges en version af vedtægterne på Kodas hjemmeside, hvor de emner, som skal diskuteres her, vil blive fremhævet.

Forløb efter de to medlemsmøder
 • 11 - 12. oktober
  Vedtægter revideres
  Udkast til nye vedtægter revideres i henhold til input og diskussioner på de to medlemsmøder, og et revideret udkast sendes til Kulturministeriet til godkendelse.
 • 28. oktober
  Revideret forslag til nye vedtægter uploades på koda.dk
 • 21. november (kl. 16-19)
  Ekstraordinær generalforsamling
 • 8. december (kl. 16-19)
  Anden ekstraordinære generalforsamling