Kodas kollektive båndmidler: 2,1 vitale mio. kr. til 182 kunstnere

182 kunstnere inden for alle genrer får i dag tilsagn om, at de har modtaget støtte fra Koda. De har søgt støtte fra Kodas kollektive båndmidler - penge, der kommer som kompensation for hjemmekopiering. Et stort tillykke til alle herfra.

I år var der 911 ansøgere. I alt 182 har fået støtte, og den samlede beløb er 2.090.000 kr. 

Se listen over hvem der har fået støtte her

Fakta

I 2015 udgjorde blankbåndsmidlerne i alt 2.090.000 kr. - penge som vi modtager fra Copydan Båndkopi. Alle Kodas medlemmer kan søge om støtte fra puljen, der er en kompensation for hjemmekopiering, og er indlagt i prisen for fx blanke cd'er og dvd'er. I år var der 911 ansøgere. I alt 182 har fået støtte. 

Læs mere om Kodas støttemidler her