Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig

Kodas generalforsamling: Rekordår og forandringer på vej

Et rekordresultat og ikke mindst forandringer i fordelingsplan og kulturelle midler var i fokus på Kodas generalforsamling i går

Solskinnet uden for vinduerne i Kodas nye lokaler på Lautrupsgade i Københavns Nordhavn var et passende billedetapet til "Det er i dag et vejr", som var fællessangen, der startede Kodas generalforsamling 2014. Efter fællessangen var hovedtemaet for eftermiddagen, de forandringer der er på vej, som man også kan læse om i Kodas årsberetning.

Fordelingsplan og ny virkelighed

Formanden for Kodas bestyrelse Niels Mosumgaard havde som forberedelse af implementeringen af EU-direktivet et ekstraordinært indlæg om kommende ændringer i fordelingsplanen. Han viste blandt andet, hvordan en fordeling af Kodas afregning vil se ud, hvis 2013's resultat skulle fordeles med kommende fordelingsregler. Kodas indtægter skal - som det står både i Kodas vedtægter og i EU-direktivet - så vidt muligt fordeles efter objektive kriterier som bl.a. opførelsesantal, spilletid og sted.

Niels Mosumgaard fortalte i sin beretning om et rekordresultat og en ændret opfattelse af Koda midt i en tid, hvor forandringerne er i fuld gang. Den digitale distribution og handel over grænserne ændrer virkeligheden for komponister og tekstforfattere og dermed for Koda.  Det er ikke længere naturgivet, at alle rettighedshavere får alle værker forvaltet gennem et nationalt forvaltningsselskab som Koda.

Læs også Koda i stadig forandring fra Kodas årsberetning

703 millioner til rettighedshavere

Kodas direktør Anders Lassen fremlagde rekordregnskabet for 2013 med den højeste indtægt og laveste administrationsprocent nogensinde. Samtidig med de stigende indtægter har Koda formået at omkostningerne til administration ikke er steget, hvilket sammen med de høje indtægter betyder flere penge til rettighedshaverne end nogensinde. Resultatet for 2013 betyder dermed, at der kan udbetales 703 millioner kroner til rettighedshaverne.

Læs mere i Anders Lassens beretning: Rekordresultat og investeringer fra Kodas årsberetning

Der var flere emner til debat igangsat af spørgsmål fra generalforsamlingens deltagere. Der var blandt andet spørgsmål til Kodas aftale med YouTube, DAB-radio, kulturpolitik og EU-direktivet.

Kodas bestyrelse

Ifølge lovene afgik efter tur komponist Niels Mosumgaard, musikforlægger Tine Birger Christensen og musikforlægger Ole Dreyer Wogensen. Alle tre stillede op til genvalg og blev valgt på generalforsamlingen.

Se hvem der sidder i Kodas bestyrelse

Du kan du læse mere om Kodas generalforsamling, når vi lægger referatet her på koda.dk.