Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Minutværdier
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2024
2023
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Job
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Tal
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Musik betaler sig
Bestyrelsesformand Niels Mosumgaard har ordet ved mandagens generalforsamling.

Kodas generalforsamling: Rekordår i en tid med forandringer

Til mandagens generalforsamling kunne Kodas direktør og bestyrelsen præsentere medlemmerne for et nyt rekordår og samtidig orientere om udfordringerne i en tid med forandringer. Og netop Koda og musikbranchens nye virkelighed var også det, som optog mange af de fremmødte medlemmer.

Med en samlet indtægt på 860,5 millioner kroner blev 2015 et rekordår i Koda. Dette fremgår af Kodas årsregnskab, som direktør Anders Lassen præsenterede for medlemmerne ved mandagens generalforsamling.

”777 millioner har vi udbetalt til rettighedshaverne. Det er et rekordår, og det er vi tilfredse med. Det er rigtig mange flere penge end for bare 10 år siden.”

Gense hele generalforsamlingen her

Naturligt at kigge frem

Første punkt på dagsordenen var bestyrelsesformand Niels Mosumgaards beretning for året, der gik. Efter han havde budt velkommen til de mere end 50 fremmødte medlemmer, kunne han både berette om 2015 og fremtidens udfordringer for Koda i forbindelse med de forskellige indtægtsstrømme, som i disse år flyder sammen.

”Beretningen er naturligvis et tilbageblik på 2015, men med en ny lovgivning på vej er det naturligt også at kigge frem,” lød det indledningsvis fra Niels Mosumgaard.

En mulighed for at skabe et moderne forvaltningsselskab

Bestyrelsesformanden supplerede sin beretning med at fortælle om, hvilken betydning den nye lov om kollektiv forvaltning vil have for Koda og medlemmerne. De største forandringer skal findes i vedtægtsændringerne, hvor det fremover skal være muligt for alle aktive medlemmer i Koda at få indflydelse. Niels Mosumgaard fortalte, at vedtægterne i de kommende måneder vil blive behandlet i Kulturministeriet. Herefter vil vedtægterne blive diskuteret på en række medlemsmøder til efteråret, og afslutningsvis skal de vedtages ved de ekstraordinære generalforsamlinger.

”Det bliver en udfordring for os alle at ændre et system, som har fungeret godt, effektivt og på samme måde i snart 90 år. Men vi har nu muligheden for at skabe et moderne forvaltningsselskab med en moderne governance-struktur og gennemsigtighed for alle interessenter – også de udenlandske,” sagde Niels Mosumgaard.

Ændringer i fordelingsplanen

Til sidst kunne formanden fortælle om bestyrelsens arbejde gennem de seneste år med at justere Kodas fordelingsplan, som vedrører følgende tre områder:

  • Baggrundsmusik med rapportering
  • DR radio og tv
  • Subventionerede koncerter

I forbindelse med området for subventionerede koncerter blev der rejst en række afklarende spørgsmål, og det var fra medlemssiden utilfredshed med, at det ikke var kommunikeret direkte og tids nok til de berørte parter. Formanden beklagede, at justeringerne ikke var blevet kommunikerede tidligt nok ud, og understregede samtidig, at de uklarheder, som blev rejst, vil blive diskuteret snarest i bestyrelsen. Herefter vil de berørte parter blive kontaktet af Koda, og de endelige justeringer vil blive kommunikeret ud på Kodas hjemmeside.

Du kan læse samtlige ændringer i fordelingsplanen her

Det uigennemskuelige streamingmarked

Der var generelt en stor spørgelyst blandt de fremmødte, men det helt store emne, som optog medlemssiden, var fremtidens udfordringer i forbindelse med streamingtjenesternes indtog – både på musik- og tv-området. Her ville flere af de fremmødte gerne vide, hvordan Koda håndterer de udfordringer, der er i forbindelse med de lave beløb, som medlemmerne modtager fra disse tjenester, samt de uigennemsigtige forretningsmodeller, som disse tjenester arbejder med. Her kunne Niels Mosumgaard fortælle, at der ikke findes noget enkelt svar, for den digitale udvikling er en kompleks størrelse, og samtidig understregede han, at han godt kunne forstå, at dette virkede uigennemskueligt for mange medlemmer:

”Det er rigtig svært at gennemskue, hvordan økonomien cirkulerer rundt i systemet fra Spotify Free, Google og lignende. I den forbindelse har Anders Lassen det seneste år lavet et stort politisk arbejde for at gøre det tydeligt, at disse penge ikke bare forsvinder ud i den blå luft, men at der derimod er tale om en anden forretningsmodel end tidligere, hvor det nu i stedet er nogle store selskaber og ikke artisterne, som tjener pengene.”

Medvind på cykelstien

I samme forbindelse ville flere medlemmer også høre, om man kunne forestille sig, at der ville komme en lovgivning, som kunne sikre musikkens skabere en bedre indtjening på disse tjenester? Anders Lassen fortalte at han det seneste år har besøgt et utal at politikere både i EU og herhjemme for at tale om netop denne problemstilling, og at det er et arbejde, som er begyndt at bære frugt.

”Vi har mulighed for at få lavet tingene om på de områder, hvor der er en ubalance i systemet, og det er der, når de digitale mellemmænd udnytter et hul i lovgivningen. I den forbindelse har vi netop nu rigtig meget medvind på cykelstien både herhjemme og i EU. Med en fælles europæisk indsats på tværs af de forskellige internationale komponistforeninger og forvaltningsselskaber er det lykkes at få sat denne sag på dagsordenen hos politikerne, og vi forventer, at der i løbet af året kommer et udspil fra EU-kommissionen, som vil tage højde for dette problem,” sagde Anders Lassen.

Medlemmerne: Invester i den nye teknologi

Der blev fra medlemssiden foreslået, at rettighedsorganisationerne ligesom pladeselskaberne skulle investere i de nye tjenester og teknologier, så man på den måde kunne være med til at præge, at rettighedshavere fik en rimelig betaling fra disse tjenester. Bestyrelsesformanden forklarede, at det ikke er muligt for et forvaltningsselskab at investere i private virksomheder.

”Pladeselskabernes styrke er, at de er selvstændige virksomheder, hvor de uden at spørge artisterne kan investere i for eksempel Spotify. Vi er et kollektiv system, hvor vi ikke kan bruge medlemmernes penge på at investere i et firma uden at få samtlige rettighedshavere i både ind- og udlands accept. Derimod kan vi i stedet gennem lobbyarbejde forsøge at påvise, at det er tale om en urimelig fordelingsmodel,” sagde Niels Mosumgaard.

En udfordring når rettighedshavere trækker dele af deres repertoire

Til generalforsamlingen blev der også flere gange fra både direktøren og bestyrelsens side påpeget, at den nye lovgivning og den medfølgende øgede konkurrence betyder, at nogle store medlemmer og forlag har valgt at trække dele af deres repertoire ud af Koda og/eller andre forvaltningsselskaber.

En af de store internationale kunstnere, som netop har valgt at gøre dette, er Bruce Springsteen. Han forvalter i dag selv sine rettigheder på koncertområdet, og Bruce Springsteen blev dermed et eksempel og et omdrejningspunktet for en større debat om kollektiv forvaltning, for - som det også blev bemærket fra medlemssiden - har Koda færre penge til kollektiv forvaltning og et ringere forhandlingsgrundlag, når de store kunstnere og forlag trækker deres repertoire ud. Derfor ville medlemmerne gerne vide, om man ikke kunne gøre noget konkret for at holde på de store medlemmer. I den forbindelse mente Anders Lassen, at det var vigtig at gøre sig nogle principielle overvejelser:

”Som selskab bliver vi nødt til at overveje, om det skal blive dyrere at være medlem for de forlag og/eller kunstnere, som plukker og tager alle deres lavthængende frugter ud, og i stedet lader alle de frugter hænge, som befinder sig højest i træet (og dermed også er dyrest at administrere, red.) – det syntes jeg, er det markedsmæssige svar på denne situation,” sagde Anders Lassen, der dog i samme ombæring understregede, at på trods af at Koda har mistet en stor del af repertoiret på online- og streamingområdet, har Koda alligevel formået at øge indtægterne markant.

Ingen ’superstjernerabat’ men mere service

I samme forbindelse kom der fra flere medlemmer et forslag til, om Koda ikke kunne tilbyde en kunstner som for eksempel Bruce Springsteen en form for ’superstjernerabat’ for at forhindre, at han trækker dele af sit repertoire. Til dette kunne Anders Lassen svare, at det ikke vil have den store betydning, hvis man kun gjorde dette i Danmark, for når kunstnere og forlag trækker specifikke dele af deres repertoire ud, gør de det i hele Europa. Samtidig mente Anders Lassen heller ikke, at det er ønskværdigt med en alt for stor forskelsbehandling medlemmerne imellem.

 ”Vi vil helst ikke begynde at differentiere på, at nogen skal betale mindre end andre. Derimod arbejder vi på, at imødekomme de medlemmer, som for eksempel i kraft af et stort internationalt hit, har et andet behov. Man kan derfor sige at vores strategi er at øge serviceniveauet overfor dem, der har de store indtægter, og på den måde give dem en ekstra god grund til at blive hos Koda,” sagde han.

Medlemsmøder til efteråret

Afslutningsvis takkede Niels Mosumgaard for dagens fine fremmøde og et stort engagement. Processen vedrørende vedtægtsændringerne vil blive planlagt og besluttet på bestyrelsesmødet i slutningen af maj. Herefter vil Koda hurtigst muligt indkalde til medlemsmøderne i efteråret, så flest mulige medlemmer vil få mulighed for at møde op og præge Kodas fremtid.

Gense hele generalforsamlingen her