Kodas generalforsamling 2015

Kodas generalforsamling bliver afholdt den 27. april 2015. Alle Koda-medlemmer er velkomne, og vi skal have forslag senest den 2. marts.
Tid og sted

Generalforsamlingen finder sted mandag den 27. april fra kl. 15 hos Koda på Lautrupsgade 9, København Ø.

Har du forslag?

Forslag til Kodas generalforsamling skal være Koda i hænde senest den 2. marts 2015 kl. 12.

Forslag sendes til bno@koda.dk

Dagsorden er først færdig efter den 2. marts, hvor fristen for forslag udløber.